Advertisement

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) sanayi ve hizmet sektörlerini içeren Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), kasımda bir önceki aya göre 2,2 puan azalarak 49,0 seviyesine geriledi.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in bu yılın kasım ayı sonuçları açıklandı.

SAMEKS Bileşik Endeksi kasım ayında bir önceki aya göre 2,2 puan azalarak 49,0 seviyesinde gerçekleşti. Endekste gözlenen bu azalışta, sanayi sektörünün önceki aya göre 6,2 puan azalış kaydederek 49,5 seviyesine gerilemesi etkili olurken, hizmet sektörü de 50 referans puanın altında seyrine devam etti ve önceki aya göre 0,6 puan azalarak 48,8 puana düştü. 50 referans puanın altında yer alan endeks ekonomik aktivitenin önceki aya göre yavaşladığına işaret etti.

SAMEKS Sanayi Endeksi de kasımda bir önceki aya göre 6,2 puan azalarak 49,5 seviyesine geriledi. Yeni Sipariş (10,9 puan) ve Üretim (8,4 puan) alt endekslerinde gözlenen azalış, sanayi sektöründeki yavaşlamanın en önemli belirleyicileri oldu.

Tedarikçilerin Teslimat Süresi alt endeksi önceki aya göre ivme kaybetmiş olsa da 50 referans puanın üzerinde seyretti. Önceki aya göre 1,7 puan artan istihdam alt endeksi, bu artışa rağmen 48,2 puanda kalırken; Satın Alım (3,0 puan) alt endeksindeki artış ise endeksteki azalışı sınırlandırdı.

Sanayi sektöründe önceki aya göre yeni siparişlerin sert bir şekilde düşüş kaydetmesi üretimin hız kesmesine neden oldu. Yeni sipariş ve üretimdeki bu azalışlara rağmen satın alımların artış kaydetmesi, önceki aya göre hız kesmiş olsa da stoklarda kısmi bir artışa sebep oldu. Bu gelişmeler neticesinde, önceki aya göre azalış hızı düşse de, sektörde gözlenen istihdam kaybı kasım ayında da sürdü.

Böylece 50 referans puanın altına gerileyen SAMEKS Sanayi Endeksi sektörün önceki aya göre yavaşladığına işaret etti.

- Hizmet Endeksi de düştü

SAMEKS Hizmet Endeksi ise kasım ayında bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak 48,8 değerine geriledi. İş Hacmi (2,5 puan) ve Nihai Mal Stoku (1,8 puan) alt endekslerindeki azalışlar, hizmet sektöründe gerçekleşen yavaşlamanın en önemli belirleyicileri oldu.

Önceki aya göre 1,0 puan artış kaydeden İstihdam alt endeksi 48,4 puanlık değeriyle sektördeki istihdam kaybının sürdüğüne işaret ederken, Satın Alım alt endeksinin 2,3 puan artarak 55,1 puana yükselmesi Hizmet Endeksindeki düşüşü sınırlandırdı.

Ekim ayındaki 49,3 puanlık değeriyle SAMEKS Hizmet Endeksi, 50 referans değeri altındaki seyrini 5. aya taşıdı. Hizmet sektöründe gözlenen bu durgunluğun istihdama olumsuz etkisi kasım ayında da sürdü.

Sektöre ait iş hacmindeki yavaşlama kasım ayında da sürerken; girdi alımlarındaki artışın hızlanarak devam etmesi, iş hacminin önümüzdeki aylarda hızlanacağına işaret etti.

Böylece SAMEKS Hizmet Endeksi geçmiş dört ayda olduğu gibi kasım ayında da 50 referans puanının altında kaldı ve sektörün önceki aya göre yavaşladığını gösterdi.