Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Kamu kurum ve kuruluşlarının mevduat ve katılma hesabı olarak değerlendirecekleri mevduatlara, kamu bankalarınca teklif edilebilecek getiri oranları için tavan faiz uygulamasına gidildi.

Hazine Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığının Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kurumların mali kaynaklarını daha uzun vadede değerlendirmelerini teşvik etmeyi amaçlayan düzenlemeyle, kamu kurum ve kuruluşlarının mevduat ve katılma hesabı olarak değerlendirmeyi öngördükleri mevduatlara kamu bankalarınca teklif edilebilecek getiri oranları için tavan faiz uygulaması getirildi.

Buna göre, kurumların mali kaynakları için uygulanacak vadeli mevduat faiz oranı ve katılma hesabı beklenen/tahmini getiri oranı, her bir vade dilimi için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından en son açıklanan (haftalık bazda güncellenen) TL üzerinden açılan Mevduat Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları’nın (AOMF) artan bir yüzde ile çarpılması suretiyle oluşacak oranlardan daha yüksek olamayacak.

- Katılım bankacılığı finansman araçları eklendi

Düzenlemeyle, piyasalarda yatırım çeşitliliğinin ve derinliğin artırılmasını desteklemek amacıyla, kamu kurumlarının mali kaynaklarını değerlendirirken kullanabilecekleri araçlara, kamu bankaları tarafından ihraç edilen borçlanma araçları, katılım bankacılığı finansman araçları ile aracı kurumlar da dahil edildi.

Yeni uygulamayla organize para piyasalarındaki işlemlerin daha sağlıklı yürütülebilmesini teminen, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca faaliyet gösteren aracı kurumlar da yurt içinde yerleşik bankaların yanı sıra bahse konu piyasalarda işlem yapabilecek.

Bankalar ve aracı kurumlar, kurumların mali kaynaklarıyla kullandıkları kredi ve benzeri yükümlülükleri hakkındaki bilgileri, içerik ve süresi müsteşarlıkça belirlenen şekilde hazırlamak ve müsteşarlığa göndermekle sorumlu olacak.

Tebliğe göre, daha önce yapılmış protokoller, sürelerinin bitimine kadar uygulanmaya devam edecek. Tebliğ hükümlerine göre yapılacak protokollerin süresi bir yılı geçemeyecek.

AA