Advertisement

Yıldırım, küresel ekonomi ve ülke ekonomisindeki gelişmelerin kapsamlı olarak değerlendirildiği 2 Aralık'taki EKK toplantısında alınan kararlara ilişkin, Çankaya Köşkü'nde açıklamalarda bulundu.

Buna göre, üretim, istihdam, ihracat ile uğraşan sektörün sıkıntılarını azaltmak amacıyla yeni tedbirler alınacak. Firmaların piyasada nakit ihtiyaç sıkıntılarını gidermek amacıyla Kredi Garanti Fonu'nun kefaletiyle 250 milyar liraya kadar kredi hacmi oluşturulacak. Söz konusu tedbirle, ihracat kredilerinde teminat, yüzde 100, KOBİ'lerde yüzde 90, ticari kredilerde yüzde 85 uygulanacak.

Gelecek yıl imalata yönelik yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı yüzde 15 daha artırılacak, kurumlar vergisi indirimi tam olarak uygulanacak. Teşvikin tamamını, diğer kazançlara uygulama imkanı getirilecek. Yatırıma yönelik inşaat işlerinde KDV iadesi verilecek.

- SGK primlerine erteleme

İstihdamı korumak ve artırmak amacıyla, gelecek yılın ocak, şubat, mart ayında ödenmesi gereken SGK primleri faizsiz olarak ekim, kasım, aralık ayına ötelenecek.

İş başı eğitim programı, mesleki eğitim kursları, girişimcilik eğitim programları güçlendirilecek. Bu kapsamda özel sektörde 500 bin kişi İŞKUR'un programlarından yararlandırılacak.

Yeni istihdam sağlayacak işverenlere bir yıl süresince asgari ücretin yarısı, ikinci yılda ise yüzde 25'i kadar destek verilecek.

- Türk malı teşvik edilecek

Bankacılık sektöründe reel sektöre kredilerinin yapılandırılması için yetki ve imkan veren karşılık kararnamesi ile de KOBİ'lerin maliyetleri düşürülecek.

İhracatı çeşitlendirmek, katma değerini ve ihracat miktarını artırmak amacıyla Eximbank'ın sermayesi yükseltilecek. Eximbank tarafından kullandırılan kredilerde risk ağırlığını sıfırlamaya yönelik sermaye yeterlilik oranı ve krediler artırılacak.

Yurt dışı yükleniciler veya müteahhitlik hizmetlerinde kullandırılan Döviz kredilerinde, Türk malı ve hizmetlere yönelik kısımda sıfır faiz uygulanacak.

- KOBİ'lere kredi desteği verilecek

KOSGEB'e üye KOBİ'lere mevcut bilançoları esas alınarak ilk 12 ay geri ödemesiz toplam 3 yıl vadeli 50 bin lira kredi sağlanacak. Bundan yaklaşık 15 bin KOBİ'nin faydalanması bekleniyor. Söz konusu kredinin faizi de KOSGEB tarafından ödenecek.

Reel sektörü desteklemek için alınan tedbirlerin tamamı için bütçede yapılacak tasarruflar kullanılacak. Mali disiplinden vazgeçilmeyecek. Söz konusu tedbirler için bürokratik engeller de kaldırılacak.

- Sözleşmeler TL üzerinden yapılacak

Öte yandan 2017 yılı boyunca gerçekleştirilecek yapısal reform uygulamaları da takvimlendirildi. Reformlar yıl içerisinde bu takvime göre hayata geçirilecek.

Devletteki bütün kuruluşlar mecbur kalmadıkça döviz üzerinden sözleşme yapmayacak. Yapılmış bütün sözleşmelerde mümkün olanları Türk lirasına dönüştürülecek.

Kamu 2017'de tasarrufa ağırlık verecek, önceliği olmayan harcamalar, yeni bina ve taşıt alımı yapılmayacak.

AA