Advertisement

Başbakan Yardımcılığına bağlı Hazine Müsteşarlığına ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, birinci derece kadrolu Müsteşar Yardımcılığına Hayrettin Demircan atandı.

Söz konusu atama, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesi ile 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun'un 2. maddesi uyarınca yapıldı.