Advertisement

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bankalarca ayrılacak karşılıklara ilişkin düzenleme taslağı yayımlandı.

BDDK tarafından Kredi̇leri̇n Sınıflandırılması ve Bunlar i̇çi̇n Ayrılacak Karşılıklara İli̇şki̇n Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeli̇kte deği̇şi̇kli̇k yapılması amacıyla hazırlanan düzenleme taslağı, kurumun resmi sitesinden duyuruldu.

Taslağa göre, daha önce yönetmelikte "Bankalar, durumlarını 1 Ocak 2018e kadar Türkiye Finansal Raporlama Standardına (TFRS 9) uygun hale getirmek zorundadır. Kurul, bankanın detaylı gerekçelerini içeren başvurusu üzerine yapacağı değerlendirmeye göre banka bazında TFRS 9 uygulamasına geçilmesi konusunda ilave süre tanınmasına karar verebilir" şeklinde yer alan cümle, şu şekilde değiştirildi:

"Kurul, durumlarını 1 Ocak 2018e kadar TFRS 9a uygun hale getiremeyen bankaların detaylı gerekçelerini içeren başvurusu üzerine yapacağı değerlendirmeye göre, banka bazında TFRS 9 uygulamasına geçilmesi konusunda ilave süre tanınmasına karar verebilir."

Öte yandan taslak ile TFRS 9 uygulamayan bankalarca ayrılacak genel karşılıklara ilişkin oranları içeren geçici madde yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmeliğin yürürlüğe gireceği tarihin 1 Ocak 2017den, 1 Ocak 2018e ötelendiği değişiklik taslağında ayrıca, "Yeni yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girecek" ifadesine yer verildi.