Advertisement

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalarca kredi̇ ve di̇ğer alacaklara yönelik usul ve esaslar hakkındaki yönetmeliğine ilişkin düzenleme taslağı yayımladı.

BDDK tarafından, Bankalarca Kredi̇leri̇n ve Di̇ğer Alacakların Ni̇teli̇kleri̇ni̇n Beli̇rlenmesi̇ ve Bunlar İçi̇n Ayrılacak Karşılıklara İli̇şki̇n  Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeli̇kte deği̇şi̇kli̇k yapılması amacıyla hazırlanan düzenleme taslağı, kurumun resmi sitesinden duyuruldu.

Taslak kapsamında, yönetmeliğe geçici maddeler eklenirken, 31 Aralık 2017'ye kadar uygulanacak genel karşılık oranları bildirildi. Ayrıca, söz konusu tarihe kadar bankalarca kredi ve diğer alacakların yeniden yapılandırmaya konu edilebileceğine ilişkin de taslakta geçici bir maddeye yer verildi.

Öte yandan yönetmelik taslağına, olağanüstü hal kapsamında gecikme sürelerine ilişkin de şu madde eklendi:

"Gecikme süreleri Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler gereğince kapatılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne veya Hazineye devredilen kredi borçlularının ve olağanüstü hal kapsamında görevinden ihraç edilen kamu görevlileri ile malvarlıklarına tedbir konulan gerçek ve tüzel kişilerin bankalara olan yükümlülükleri açısından 21 Ocak 2017'den itibaren başlatılabilir. Kurul bu tarihi uzatmaya yetkilidir."

Fi̇nansal ki̇ralama, faktori̇ng ve fi̇nansman şi̇rketleri̇ni̇n muhasebe uygulamaları i̇le fi̇nansal tablolarına ilişkin düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), fi̇nansal ki̇ralama, faktori̇ng ve fi̇nansman şi̇rketleri̇ni̇n muhasebe uygulamaları i̇le fi̇nansal tablolarına ilişkin düzenleme taslağı yayımladı.

BDDK tarafından Fi̇nansal Ki̇ralama, Faktori̇ng ve Fi̇nansman Şi̇rketleri̇ni̇n Muhasebe Uygulamaları i̇le Fi̇nansal Tabloları Hakkında Yönetmeli̇kte deği̇şi̇kli̇k yapılması amacıyla hazırlanan düzenleme taslağı, kurumun resmi sitesinden duyuruldu.

Değişiklik taslağına göre, olağanüstü hal kapsamında gecikme süresine ilişkin yönetmeliğe şu madde eklendi:

"Yönetmeliğin, şirketlerce tahsili geciken alacaklara ayrılacak özel ve genel karşılık oranlarının belirlenmesine yönelik bölümünde yer alan gecikme süreleri, Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler gereğince
kapatılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne veya Hazineye devredilen kredi borçlularının ve olağanüstü hal kapsamında görevinden ihraç edilen kamu görevlileri ile mal varlıklarına tedbir
konulan gerçek ve tüzel kişilerin şirketlere olan yükümlülükleri açısından 21 Ocak 2017'den itibaren başlatılabilir. Kurul bu tarihi uzatmaya yetkilidir."

AA