Advertisement

Özel sektörün yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu, Ekim ayında bir önceki aya göre değişmeyerek 16,8 milyar dolar oldu.

Özel sektör uzun vadeli yurt dışı kredileri ise Ekim'de Eylül ayına kıyasla fazla değişiklik göstermeyerek 207.6 milyar dolar oldu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu, ekimde 2015 sonuna kıyasla 3,7 milyar dolar azalarak 16,8 milyar dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Ekim 2016 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcuna ilişkin gelişmeler yayımlandı.

Buna göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu ekimde geçen yıl sonuna kıyasla 12,3 milyar dolar artarak 207,6 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde özel sektörün kısa vadeli kredi borcu ise (ticari krediler hariç) 3,7 milyar dolar azalarak 16,8 milyar dolara geriledi.

Uzun vadeli kredi borcuna bakıldığında, ekimde geçen yıl sonuna göre bankaların kredi borçlanmalarının 618 milyon dolar, tahvil ihracı borçlanmalarının ise 2,2 milyar dolar arttığı görüldü.

Aynı dönemde bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,2 milyar dolar azalırken, tahvil stoku 682 milyon dolar artışla 4,1 milyar dolara yükseldi. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 9 milyar dolar arttı, tahvil stoku ise 37 milyon dolar azalışla 5,7 milyar dolar oldu.

Kısa vadeli kredi borcuna bakıldığında da ekimde geçen yıl sonuna göre, bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 3,6 milyar dolar azalışla 11,2 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları da 1,1 milyar dolar artışla 3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredilere ilişkin tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun 8,3 milyar dolar artarak 155,5 milyar dolara çıktığı görüldü. Kısa vadeli kredilere ilişkin ise tahvil hariç özel alacaklılara olan borç 2,5 milyar dolar azalarak 16,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bir yıl içinde gerçekleştirilecek anapara geri ödemeleri 68,7 milyar dolar

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 207,6 milyar dolarlık uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59,5'i dolar, yüzde 33,7'si avro, yüzde 4,8'i Türk lirası ve yüzde 2'si ise diğer döviz cinslerinden oluştu.

Öte yandan, 16,8 milyar dolarlık kısa vadeli kredi borcunun yüzde 46'sı dolar, yüzde 32,4'ü avro, yüzde 21,2'si Türk lirası ve yüzde 0,4'ü diğer döviz cinslerinden oluştu.

Sektör dağılımı incelendiğinde, ekim sonu itibarıyla 207,6 milyar dolarlık uzun vadeli kredi borcunun yüzde 51,7'sini finansal kuruluşların, yüzde 48,3'ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde 16,8 milyar dolarlık kısa vadeli kredi borcunun yüzde 81,3'ü finansal kuruluşlar, yüzde 18,7'si ise finansal olmayan kuruluşlar tarafından gerçekleştirildi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu ekim sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplamı 68,7 milyar dolar oldu.

AA