Advertisement

Türkiye'deki işverenler istihdam hızının 2017'nin ilk çeyreğinde ılımlı bir seyir izleyeceğini tahmin ederken en güçlü işe alım beklentisi yüzde 16 ile elektrik, gaz ve su sektöründe gerçekleşti.

AA muhabirinin, Manpower İstihdama Genel Bakış Araştırmasından derlediği bilgilere göre, Türkiye'deki işverenler istihdam hızının 2017'nin ilk çeyreğinde ılımlı bir seyir izleyeceğini ve önceki çeyreğe göre değişim göstermeyeceğini tahmin etti.

Araştırmaya katılan binin üzerindeki işverenle yapılan görüşmelere göre, 2017'nin ocak-mart dönemine ilişkin istihdamda işverenlerin yüzde 14'ü artış, yüzde 9'u azalış öngördü. İşverenlerin yüzde 75'i ise söz konusu dönemde istihdamda değişiklik olmayacağını bildirdi.

İşverenlerin, önceki çeyreğe göre değişiklik göstermeyen işe alım beklentileri, geçen yılın aynı dönemine göre 6 puan geriledi. Gelecek yılın ilk çeyreğinde 11 sektörün 9'unda istihdam seviyelerinin artacağı öngörüldü.

En güçlü işe alım beklentisi ise net istihdam görünümü yüzde 16 olan elektrik, gaz ve su sektöründe gerçekleşti. Net istihdam görünümü inşaat ile finans, sigortacılık, gayrimenkul ve kurumsal hizmetler sektörlerinde yüzde 13, tarım, avcılık, ormancılık ve balıkçılıkta ise yüzde 12 oldu.

Üretim sektöründe yüzde 10'luk kayda değer bir işe alım planları bildirilirken madencilikte işverenlerin yüzde 11'lik işe alım planları ihtiyatlı bir iyimserliği yansıttı. Bununla birlikte, ulaşım, depolama ve iletişim sektöründeki işverenler yüzde eksi 3’lük bir görünüm bildirdi.

- İşe alım planları 11 sektörden 5'inde zayıfladı

İşverenlerin gelecek yılın ilk çeyreğine yönelik işe alım planlamaları, bir önceki çeyreğe kıyasla 11 sektörden 5'inde zayıfladı. Sektörler bazında istihdamda, "ulaştırma, depolama ve iletişim"de yüzde 15'lik ve "kamu ve sosyal hizmetler"de yüzde 5'lik bir azalma öngörüldü.

Söz konusu planlamalar bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında 11 sektörün 9'unda zayıflama gözlendi. İşverenlerin en keskin zayıflama beklediği sektör ise yüzde 21'lik azalışla "ulaştırma, depo ve iletişim" oldu.

Öte yandan gelecek yılın ilk çeyreğinde İç Anadolu, Marmara, Ege, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinin tamamında istihdam seviyesinin artacağı tahmin edildi. Söz konusu dönem için istihdam artışının en güçlü olacağı tahmin edilen bölgeler ise yüzde 12 ile İç Anadolu ve Marmara şeklinde belirlendi. İşe alımların Ege'de yüzde 9, Akdeniz'de yüzde 6 ve Karadeniz'de yüzde 2 artacağı öngörüldü.

Söz konusu beklentiler bu yılın son çeyreği ile kıyaslandığında, işverenlerin işe alım öngörüsünün Akdeniz'de 4 puan arttığı, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu'da 2 puan azaldığı, Marmara'da ise görece istikrarlı olduğu gözlendi.

Gelecek yılın ocak-mart dönemindeki işe alım beklentileri, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise beş bölgenin tamamında azaldı. Aynı dönem için işverenlerin işe alım öngörüleri, Karadeniz'de 12 puan, İç Anadolu ve Akdeniz'de 4 puan, Ege ve Marmara'da ise 8 puan geriledi.

- 43 ülke ve bölgenin 40'ında istihdam artışı bekleniyor

ManpowerGroup'un dünya çapında 59 bin işverenle yaptığı görüşmeler ise iş arayanların 2017'nin ilk üç ayında bazı fırsatlar yakalayabileceğini ortaya koydu.

Araştırma bulguları, gelecek yıl sonuna kadar istihdam seviyesinin 43 ülkenin 40'ında farklı derecelerde artacağına, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılması (Brexit) ve ABD'deki seçimler gibi belirsizliklerin ise istihdam piyasasında önemli bir dalgalanmaya yol açmayacağına işaret etti. İlk çeyrekte işe alım güveninin en güçlü olduğu ülkeler Tayvan, Hindistan, Japonya, Macaristan ve Slovenya şeklinde sıralanırken, Brezilya, İsviçre ve İtalya en olumsuz tahminlerde öne çıktı.

AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Manpower Türkiye Genel Müdürü Reha Hatipoğlu, 2017’nin Türkiye için ekonomik açıdan oldukça temkinli bir yıl olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Böyle bir ortamda yeni çalışanlar işe almak, genelde yalnızca büyük ölçekli işletmelerin göze alabileceği bir adım olacaktır. Bu nedenle, önümüzdeki çeyrekte yalnızca büyük ölçekli işverenlerin beklenen istihdam oranını yakalayacaklarını düşünüyorum. Orta, küçük ve mikro ölçekli işletmeler istihdam artışı planlarken çok daha temkinli olacak ve karara varmadan önce 2017’de bizi bekleyen gelişmeleri görmeyi bekleyeceklerdir.

Enerji piyasalarında yapılan düzenlemeler, özel dağıtım şirketlerinin artık abonelere daha fazla ve etkin bir şekilde dokunabilmesini sağladı. Bu değişiklikle enerji dağıtım şirketlerinin saha satış kadrolarına duyduğu ihtiyaç arttı ve böylece elektrik, gaz ve su hizmetleri sektöründeki istihdam beklentisinde önemli bir artış yaşandı."

NOT: ''Net İstihdam Görünümü'', iş yerlerindeki işe alım faaliyetlerinde artış öngören işverenlerin yüzdesinden, istihdam düşüşü bekleyen işverenlerin yüzdesi çıkarılarak hesaplanmıştır.

AA