Advertisement

Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu, mali araçların yükümlülük veya özkaynak olarak sunulması, mali varlık ve yükümlülüklerin netleştirilmesi, muhasebeleştirilmesi ile mali tabloların açıklamasına ilişkin esasları belirledi.

Kurulun konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kapsam dahilindeki kamu idareleri, bir mali varlık veya yükümlülüğü sadece ilgili mali aracın sözleşmeye bağlı hükümlerine taraf olduğu durumlarda bilançosuna yansıtacak. Bir mali varlığın bilanço dışı bırakılması konsolide mali tablolarda, konsolide edilmiş seviyede uygulanacak.

İdare, bir varlığı devam eden katılımı ölçüsünde muhasebeleştirdiğinde, buna bağlı yükümlülüğü de muhasebeleştirecek.

Ayrıca, mali tablolarını tahakkuk esasına göre hazırlayan ve sunan idareler, söz konusu standartları tüm mali araçlarına belirlenen şartlar çerçevesinde uygulayacak.

AA