Advertisement

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Avrupa Komisyonu'nun, Türk bankacılık sektörünün düzenleyici ve denetleyici çerçevesinin AB mevzuatı ile eş değer olduğunu kabul ettiğini duyurdu.

BDDK'dan yapılan açıklamada, Avrupa Komisyonu'nun, 20 Aralık 2016'da kabul ettiği 2016/2358 sayılı uygulama kararı ile Kredi Kuruluşları ve Aracı Kuruluşlar Hakkında 575/2013 sayılı AB düzenlemesi açısından Türk bankacılık sektörünün düzenleyici ve denetleyici çerçevesinin AB mevzuatı ile eş değer olduğunu kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu karar ile AB bankalarının Türkiye Cumhuriyeti merkezi yönetimi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile ülkemiz bankalarından alacaklarına ilişkin olarak eş değer ülke sayılmamamız nedeniyle uyguladıkları yüksek risk ağırlıkları eş değer ülkelere uygulanan risk ağırlıkları düzeyine inecektir. Ana ortaklığı AB ülkeleri olan bankalarımız, eş değer ülke sayılmamamız nedeniyle konsolidasyon sürecinde risk ağırlıklandırmaya ilişkin avantajlı uygulamalardan faydalanamadıkları için olumsuz etkilenmekte iken, karar sonrası bu olumsuzluklar ortadan kalkacak, bahse konu bankaların Türkiye’de iştirak sahibi olmaktan kaynaklı sermaye maliyetlerinde düşüş söz konusu olabilecektir. AB’de faaliyet gösteren bankalarımızın Türkiye’ye olan yatırımlarındaki bazı risk ağırlıklarının düşecek olmasına dayalı olarak bu bankalar açısından sermaye maliyeti avantajı doğabilecektir.

Söz konusu karar doğrultusunda, ülkemiz bankalarının AB ülkelerinden
temin edebileceği fonlar açısından kaynaklara ulaşım ve maliyet avantajı sağlaması gibi
faydalar beklenmektedir. Ayrıca, daha önce Basel Bankacılık Denetim Komitesince
gerçekleştirilen Düzenleme Tutarlılığı Değerlendirme Programı (RCAP) sonuçlarına benzer şekilde bu uygulama kararı da
ülkemizin bankacılık düzenleme ve denetleme çerçevesinin uluslararası standartlara tam
uyumlu olduğunu teyit etmiştir."

AA