Advertisement

İş dünyasının temsilcileri yeni kanun tasarısının yatırımı teşvik edeceği ve istihdama olumlu yansıyacağı görüşünde.

İş dünyası telsilcileri, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, işletmeler, yatırımcılar ve ihracatçılara vergisel teşvikler getiren, memurların emekli ikramiyesine yönelik düzenleme yapan, borç yapılandırmasında süreyi kaçıranlara yeni imkanlar tanıyan "Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına" ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, tasarıda firmalara kredi garantisi veren kredi garanti kurumlarına aktarılan nakit kaynağın 2 milyar liradan 25 milyar liraya çıkarılacağının öngörüldüğünü belirterek, bu kararın başta KOBİ'ler olmak üzere, finansmana ulaşımda sıkıntı çeken işletmeler için sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi.

Olpak, "Ayrıca 50 milyon lira ve üzerindeki sabit yatırımlara yılın ilk 6 aylık diliminde yüklenilen KDV'nin 6 ayı takip eden 1 yıl içerisinde, daha düşük tutardaki yatırımlara ise yıl içerisinde yüklenen KDV'lerin ertesi yıl iade edilecek olması, son dönemde düşüş eğilimi gösteren özel sektör yatırımlarının yeniden artışa geçmesi için önemli bir fırsat olacaktır." dedi.

Geçen yıl başlatılan asgari ücret desteğinin bu yıl da devam edecek olmasının işverenin üzerindeki yükü azaltarak istihdama olumlu yansıyacağını vurgulayan Olpak, ayrıca 2016 Aralık, 2017 Ocak ve 2017 Şubat aylarına ait sigorta prim ödemelerinin faizsiz olarak bu yılın ekim, kasım ve aralık aylarına ertelenmesinin işverenin toplam maliyeti açısından olumlu bir gelişme olduğunu bildirdi.

Olpak, "Son olarak, geçmişte borçlarını zamanında ödeyemediği için Türkiye Bankalar Birliği tarafından Risk Merkezine bildirilmiş kişilerin, söz konusu borçlarını 6 ay içinde ödenmeleri ya da yeniden yapılandırmaları halinde 'kara liste'den çıkarılacak olması, ciddi oranda bir mağduriyeti ortadan kaldıracaktır." ifadelerini kullandı

- "Sanayici ve üreticiler açısından önemli teşvikler var"

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, kısa bir süre önce "KOBİ'lere Nefes" projesi olarak açıklanan reel sektöre destek paketinin, "İşletmelere kredi garanti kurumlarınca verilebilecek Hazine destekli kefalet tutarının 250 milyar liraya çıkarılarak işletmelerin finansmana erişim imkanının artırılması" şeklinde yasalaşmasının sanayicileri memnun ettiğini söyledi.

"Yine ölçek ekonomilerinden faydalanmak ve işletmelerin büyümelerini, kurumsallaşmalarını teşvik eden düzenlemeler var." diyen Bahçıvan, özellikle üretim sektöründe bulunan şirketlerin rekabet güçlerini artırmayı amaçlayan kurumların birleşmeleri halinde, üç yıl süreyle kurumlar vergisinin indirimli uygulanmasının önemli olduğunu vurguladı.

Bahçıvan, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki gayri maddi hak ve yazılım teslimlerinin katma değer vergisinden istisna edilmesinin de sanayici ve üretici açısından önemli bir teşviği ifade ettiğini bildirdi.

Bahçıvan, "İmalat sanayi yatırımları üzerindeki katma değer vergisi yükünü gidermek amacıyla katma değer vergisinin hızlı bir biçimde iade edilecek olması, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlara sağlanan yatırıma katkı oranının ilave 15 puana kadar artırılabilmesi gibi düzenlemeler, yatırım şevkini artıracaktır." diye konuştu.

- "Bu katkılar son derece kıymetli sonuçlar üretebilir"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Mustafa Koca da işletmeler, yatırımcılar ve ihracatçılara vergisel teşvikler getirildiğini, memurların emekli ikramiyesine yönelik düzenleme yapıldığını, borç yapılandırmasında süreyi kaçıranlara yeni imkanlar getirildiğini ve tüm bu düzenlemelerin bir "torba tasarı" ile kanunlaştırıldığını anımsattı.

İşletmeleri koruyacak, onların işlerini kolaylaştıracak düzenlemelerin ne kadar çok yapılırsa o kadar iyi olacağını dile getiren Koca, "Vergilerin ağır geldiği, işlerin döndürülmesinde zorluklar yaşandığı bu dönemde bu tür katkılar son derece kıymetli sonuçlar üretebilir ve işletmelerimizi yeniden harekete geçirebilir." dedi.

Koca, "Borç yapılandırılmasındaki süreyi kaçıranlar için yeni bir süre uzatmasının yapılması son derece iyi olur. Bizim insanımızın böyle bir özeliği var. Biraz geç uyanır. Dolayısıyla konuyu geç idrak edenler için de kurtarıcı bir aralık oluşması önemli olacaktır." diye konuştu.

AA