Advertisement

Ziraat Bankası Kredi Politikaları Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Göğebakan, geçen yıl çiftçilere kullandırdıkları tarım kredilerinin 8,4 milyar lira artarak 42 milyar lirayı aştığını bildirdi.

Göğebakan, yazılı açıklamasında tarım kredileri ile bu yıla ilişkin gelişme ve beklentilere yönelik açıklamalarda bulundu.

Bankanın 2016'da çiftçilere kullandırdığı tarım kredilerinin 8,4 milyar lira artarak 42 milyar lirayı aştığını ve sağlanan artışın yaklaşık yüzde 25 olarak gerçekleştiğini belirten Göğebakan, "Kredi konuları itibarıyla değerlendirdiğimizde yüzde 38'lik artışla tarımsal mekanizasyona yönelik kullandırdığımız krediler ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 24'lük artışla hayvansal üretime yönelik krediler, yüzde 18’lik artışla bitkisel üretime yönelik krediler izledi." ifadesini kullandı.

Geçen yıl sonu itibarıyla Ziraat Bankası tarafından kullandırılan tarım kredilerinin yüzde 37'sinin yatırıma yönelik harcamalardan oluştuğunu vurgulayan Göğebakan, şunları kaydetti:

"Geçen yıl tarımsal yatırım kredilerimizdeki artış yüzde 22, işletme kredilerimizdeki artış ise yüzde 27 olarak gerçekleşti. Yatırım harcamalarının içinde yine tarımsal mekanizasyona, özellikle traktör alımına yönelik krediler ön plana çıkmaktadır. Öte yandan, üreticilerimizin ihtiyaçlarına uygun koşullarla geliştirdiğimiz ve faiz indirimi (sübvansiyon) uygulamaları dışında kullandırdığımız kredilere olan ilgi de doğru çözüm üretildiğinde üreticilerin taleplerinin karşılanabildiğini göstermesi açısından memnuniyet vericidir. Sübvansiyon uygulamaları dışında kullandırdığımız tarım kredileri yüzde 49'luk bir artışla 10 milyar lirayı aşmıştır. Sübvansiyon uygulanan kredilerimiz bir kenarda tutulsa dahi bu rakamla da Ziraat Bankası sektör lideri olmaya devam etmektedir."

Toplam tarım kredileri artarken tarım kredilerinden kaynaklanan takipteki kredi oranlarının yüzde 0,98 düzeyinde kalmasının sevindirici olduğunu belirten Göğebakan, takipteki kredi oranının bu seviyelerde kalmasının hem doğru kredilendirme, hem üreticilerin kredi borçlarını ödeme alışkanlığının yüksek olması hem de bankanın muhtelif nedenlerle ödeme güçlüğüne düşen üreticilere sunduğu erteleme ve yapılandırma seçeneklerinin büyük etkisi bulunduğuna dikkati çekti.

Göğebakan, Hazine Müsteşarlığı tarafından faiz indirimi uygulanan kredilerin tamamıyla Banka kaynaklarından kullandırılan kredilerin olduğunu ifade etmek gerektiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Çünkü zaman zaman faiz indirimi uygulanan kredilerin Bankamıza verilen bir fondan kullandırıldığı gibi yanlış bir algı oluşmaktadır. Bu kredilerin Bankamızın diğer kredilerinden tek farkı, üreticilerin kullandıkları krediler nedeniyle ödemeleri gereken faizin bir kısmının Hazine Müsteşarlığı tarafından karşılanıyor olmasıdır. Anaparası tamamen Bankamızın kaynaklarından kullandırılmaktadır. Ziraat Bankası olarak 2017'de de üreticilerimizin finansman ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Bu yıl hayvancılık, meyve bahçesi tesisi, örtüaltı tarımı, tarımsal mekanizasyon, yağlı tohumlu bitkilerin yetiştiriciliği, yurt içinde sertifikalı tohum yetiştiriciliği, su ürünleri yetiştiriciliği, lisanslı depoculuk ve soğuk hava deposu yatırımları gibi alanlar öncelikli hedeflerimiz arasında olacaktır."

Bu yıl tarım-sanayi entegrasyonunun sağlanması için sözleşmeli üretim modeliyle kredilendirmenin yaygınlaştırılması konusuna yoğunlaşacaklarını belirten Göğebakan, "Planlı bir üretim yapılması, arz ve talep dengesinin sağlanması ve üreticilerimizin piyasa koşullarından mümkün olduğu ölçüde az etkilenmesi için sözleşmeli üretim modelinin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu amaçla farklı üretim konularına uygun koşullarla bu modelin finansmanını geliştirmek için modelin tüm tarafları ile birlikte çalışmalar yapacağız." ifadesini kullandı.

- Tarım kredilerine uygulanacak faiz indirimleri

Bu yıl Ziraat Bankasınca kullandırılan tarım kredilerine uygulanacak faiz indirimlerine ilişkin bilgi veren Göğebakan, banka tarafından kullandırılan tarım kredilerine Hazine Müsteşarlığı tarafından sübvansiyon uygulanmasına yönelik Bakanlar Kurulu kararının yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Damızlık etçi ve kombine sığır yetiştiriciliği konusundaki sübvansiyon üst limitinin 7,5 milyon liradan 12,5 milyon liraya yükseltildiğini belirten Göğebakan, tarımsal mekanizasyona yönelik 1,5 milyon liraya kadar kullandırılacak kredilerdeki faiz indirim oranının da yüzde 50'den yüzde 75'e çıkarıldığına dikkati çekti.

Göğebakan, stratejik bitkisel üretim konusundaki sübvansiyon üst limitlerinin de artırıldığının altını çizerek, "Yaygın bitkisel üretim konusunda faiz indirimine tabi kredi üst limiti 250 bin liradan 750 bin liraya, stratejik bitkisel üretim konusunda faiz indirimine tabi kredi üst limiti ise 2 milyon liradan 3 milyon liraya yükseltildi. Bakanlar Kurulu kararıyla getirilen en önemli yeniliklerden birisi de özellikle meyve yetiştiren üreticilerin büyük ihtiyacı olan soğuk hava deposu yatırımlarının da bu kapsama alınmış olmasıdır." ifadesini kullandı.

- "Üreticileri pek çok yeni uygulama bekliyor"

Yeni yılın pek çok sektörde olduğu gibi, tarım sektöründe de yenilikleri beraberinde getirdiğini kaydeden Göğebakan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunların başında 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren Ticari İşletmelerde Taşınır Rehni Kanunu bulunuyor. Bu kanuna göre hayvanların ve ürün veren çok yıllık ağaçların rehni mümkün hale gelmektedir. Yasa ile uygulamaların genel çerçevesi belirlenmiştir. Bazı konulardaki yönetmelikler de ilgili Bakanlıklar tarafından yayınlanmaya başlamıştır. Uygulamanın detaylarını düzenleyecek yönetmelik ve tebliğler ile sistemsel düzenlemelerin tamamlanmasıyla birlikte artık hayvansal üretim yapan üreticilerimiz bu hayvanlarını rehin etmek suretiyle kredi kullanabilecekler. Aynı şekilde meyve yetiştiriciliği yapan üreticilerimiz meyve ağaçlarını rehin vermek suretiyle teminat oluşturabilecek ve krediye erişim imkanını arttıracaktır. Bu ve benzeri teminat enstrümanları bu sektörde ipotek bağımlılığını da sona erdirecek uygulamaları beraberinde getirecektir. Fikir aşamasından itibaren banka olarak katkı vermeye çalıştığımız bu uygulamaların hayata geçirilmesi için Ziraat Bankası olarak biz de hazırlıklarımızı yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Yasal altyapının tamamlanması ile birlikte kanunen teminat vasfı kazanacak unsurların karşılığında kredi kullandırmaya başlayacağız."

Göğebakan, buğdayda bu yıl başlatılan verim sigortasının tarımsal üretimde çok önemli bir dönüm noktası olacağına işaret ederek, TARSİM tarafından verilen teminatla ilçe bazında belirlenen verim eşiklerinin altında kalındığında hasar ödemesi yapılacağını, uygulamanın yaygınlaşması ile artık kuraklık ertelemesi, fiyat dalgalanmalarının olumsuz etkileri gibi belirsizliklerin ortadan kalkacağını düşündüklerini belirtti.

Sigorta ile ilgili bir diğer önemli yeniliğin ise hayvan hırsızlık sigortası olduğuna işaret eden Göğebakan, bunun hem üreticilere hayvan hayat sigortasına ek bir güvence sağlayan, hem de hayvanların teminat vasfını tamamlayan ve güçlendiren son derece önemli bir uygulama olacağını kaydetti.

AA