Advertisement

Borsa İstanbul’un stratejik ortağı NASDAQ'da gong, Borsa İstanbul ve Türkiye Varlık Fonu için çaldı. Gong töreni, canlı olarak New York Times Square'de de yayınlandı. Gong töreninin, Ağustos 2016'da kurulan, sermaye piyasalarına ürün çeşitliliği sağlayacak ve piyasaların derinleşmesini olumlu etkileyecek Türkiye Varlık Fonu'nun dünyaya tanıtılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Türkiye, bölge ve küresel borsacılık sektörü için önemli bir dönüm noktası olan Borsa İstanbul'un NASDAQ ile stratejik ortaklığı çerçevesinde, ABD'nin New York kentindeki NASDAQ MarketSite'de seans, Borsa İstanbul ve Türkiye Varlık Fonu için çalan gong ile başladı.

Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, NASDAQ'la yapılan iş birliğinin kendilerine çok şey kattığını ifade etti.

Karadağ, "2017, Borsa İstanbul için yükseliş yılı olacak. 2017 sonuna kadar Borsa İstanbul'un halka arzına hazır olacağız ve bu bir başarı hikayesi olacak. 2018'in ortasında yıllık 200 milyon dolar net gelir sağlayacak sürdürülebilir kar payı dağıtıyor olacağız." diye konuştu.

Karadağ, 200 milyar dolarlık varlık değeriyle Türkiye Varlık Fonu'nun, Borsa İstanbul'u olumlu yönde etkileyeceğini de söyledi.

NASDAQ MarketSite Başkan Yardımcısı David Wicks de Borsa İstanbul ile 3 yıl önce Türkiye sermaye piyasalarını geliştirmek ve Borsa İstanbul’u güçlü bir finans merkezi yapmak amacıyla stratejik ortaklık kurduklarını hatırlattı.

Wicks, bu süre içinde söz konusu vizyonu hayata geçirmek üzere çok yol aldıklarını, hisse senedi piyasalarına ilişkin teknolojik dönüşümün tamamlandığını, vadeli işlemler piyasasının bu yılın ilk çeyreğinde tamamlanacağını ve bunu borçlanma araçları ve kıymetli madenler piyasasının takip edeceğini bildirdi.

Wicks, "Türkiye sermaye piyasalarının dönüşümünde Borsa İstanbul ile birlikte çalışıyor olmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

BORSA İSTANBUL'UN 22 YILDIR KULLANDIĞI TEKNOLOJİ UÇTAN UCA YENİLENECEK

Verilen bilgiye göre, Borsa İstanbul, bu yılın ilk çeyreğinde Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası (Faz2) ve 2018 yılının ilk yarısında da Borçlanma Araçları Piyasası ve Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası geçişlerini devreye almak üzere çalışmalarını sürdürüyor. 2018'de tüm piyasa ve çevresel

sistemlerinde geçişin tamamlanmasıyla Borsa İstanbul’un 22 yıldır kullandığı teknoloji uçtan uca
yenilenmiş olacak ve borsanın dünya çapında rekabet gücü artacak.

Kasım 2016'da Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Borsa İstanbul yerleşkesine taşındı ve
entegre iş modeli ile operasyonlarda sinerji sağlandı. Gelecek dönemde Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin de yerleşkeye taşınması planlanıyor.

Yeni yatırımlar için fon temin edilmesi, proje finansmanının kolaylaşması ve yaygınlaşması ile ekonomik büyümenin desteklenmesi, faizsiz finans sektörünün gelişmesi, Körfez ve Malezya ekolü örneklerinde olduğu gibi İstanbul merkezli yeni bir ekolün oluşması, bu doğrultuda İstanbul Finans Merkezi projesinin desteklenmesi hedefleniyor.

Faiz hassasiyeti olan yatırımcılar ile gayrimenkul sektörü yatırımcılarının bu ürünler vesilesiyle sermaye piyasaları
ile tanışması sayesinde yatırımcı tabanı genişleyecek ve sermayenin tabana yayılması sağlanabilecek, kamu
eliyle yapılacak ihraçlar reel sektörde faaliyet gösteren özel kurum ve kuruluşların yapacakları projelere örnek
olabilecek.

Altyapı yatırımlarının ve projelerin finansmanında baştan mutlaka menkul kıymetleştirme yoluyla sermaye piyasası araçlarının da kullanılmasına ve finansmanın borsa üzerinden sağlanmasına çalışan Borsa İstanbul, projelerdeki yüklenici gelirleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gelirlerinin, bir İslami finans ürünü olan kira sertifikası ihracı yoluyla paylaşımı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca, Borsanın öncülük ettiği TOKİ gayrimenkul ve kentsel dönüşüm projelerinin gayrimenkul sertifikaları ile finansmanı konusunda ilgili paydaşlarla çalışmalar yürütülürken, iş birliği sonucunda ihraç edilecek sertifikaların özel sektör şirketleri için de örnek teşkil etmesi bekleniyor.

Borsa, çok paydaşlı bir proje olarak, yakın coğrafyada da önemli bir rol üstleneceği öngörülen uluslararası bir Faizsiz Finans Danışma Kurulu oluşturmak istiyor. Söz konusu kurulun, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği çatısı altında kurulması ve faizsiz finansal enstrüman ihraçlarında İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Organizasyonu’nun standartlarına uygun menkul kıymet ihracı yapılmasına yönelik danışmanlık hizmeti vermesi bekleniyor.

BORSA, FİNANSAL BİR SÜPERMARKET OLMAYI HEDEFLİYOR

Finansal bir süpermarket olmayı hedefleyen borsada borçlanma araçları ihracı son 3 yılda artarak devam etti. Son 3 yılda sırasıyla borçlanma aracı ihraç sayısı 517, 621, 766 ve şirketlere sağlanan kaynak 66,4 milyar TL, 79,2 milyar TL, 90,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece 2016 yılında günde ortalama 3,3 adet borçlanma aracı kota alındı.

Borsa İstanbul Grubu altında bulunan Takasbank ve MKK’nın önemli projeleri arasında çek takas sistemi, tapu takas sistemi, borçlanma araçlarının saklanması, araba alışverişlerindeki takas işlemleri, altın transferleri, elektronik pay defteri sistemi, elektronik veri deposu gibi birçok yenilikçi girişim yer alıyor. Borsa, söz konusu projeler ve kurumsal çözümler ile inovasyon ve dijital dönüşümün öncüsü bir kurum olarak yoluna devam edecek.

Pay piyasasında üyelere uygulanacak borsa payı artışının üyelere getireceği ilave maliyetin bir bölümünün borsaca üyelere zaman içinde iade edilmesi (halen SPK onayında), sektörden gelen talepler çerçevesinde işlem verilerinde taraf bilgisinin gösterilmesine ilişkin eski uygulamanın 6 aylığına yeniden başlatılması, borsa üyelerinin veri dağıtım masraflarının
düşürülmesi amacıyla veri paketleri kullanıcı ücretlerinde indirim yapılması, veri, endeks ve kolokasyon
hizmetleri ile ilgili ABD doları üzerinden faturalanan ücretlerin dileyen kurumlar için TL cinsinden
faturalanması, işlem gören şirketlerden alınan kotta kalma ücretlerinde ve kira sertifikalarının kota alma
ücretlerinde indirim yapılması gibi adımlarla sermaye piyasalarının ve sektörün gelişimi de hedefleniyor.

YÖNETİM KURULU DÜZEYİNDE BİR HALKA ARZ KOMİTESİ KURULDU

Borsa sermayesindeki Hazine paylarının bir kısmının halka arz edilmesine ilişkin çalışmalara hız verildi. Bu kapsamda borsa bünyesinde yönetim kurulu düzeyinde bir halka arz komitesi kuruldu ve koşullar uygun olursa halka arzın 2018 yılı içinde tamamlanması hedefleniyor. Böylece Borsa İstanbul, halka açık yapısıyla daha esnek ve rekabetçi bir yapıya kavuşmuş olacak.

Sermaye sıkıntısı çeken aracı kurumların öz sermayelerini güçlendirmek amacıyla borsa sermayesindeki C grubu pay sahiplerinden paylarını devretmek isteyenlerin borsa paylarının geri alınması da gündemde bulunuyor.

Borsa, ihraççı şirketlerin, kendi paylarına sahip olan ortaklarına (bireysel yatırımcılarına) yönelik olarak indirimli ürün satışı gerçekleştirebilmesi, çeşitli kampanyalar düzenlemesi veya promosyonlar uygulayabilmesine imkan verecek şekilde düzenleme yapılması amacıyla Maliye Bakanlığı ve SPK ile istişareler yürütüyor.

Söz konusu uygulama ile bir telefon operatörü bireysel yatırımcılarına indirimli tarife uygulayabilecek, bankalar yatırımcılarına faiz ve komisyon avantajları sunabilecek, marketler ve perakende mağazalar yatırımcılarına yönelik promosyon uygulamaları yapabilecek.

TÜRKİYE VARLIK FONU

Türkiye Varlık Fonu, gerekli fonları kurmak ve yönetmek, sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurt içinde kamuya ait varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek için Türkiye Varlık Fonu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek üzere kuruldu.

Bu arada, gong törenine Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, Turcas Petrol Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aksoy, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyeleri Işınsu Kestelli, İlhami Koç ve Murat Tacir de katıldı.

HT