Advertisement

Hazine, şubatta 6,2, martta 18,5 ve nisanda 2,2 milyar lira iç borçlanma yapacak.

Hazine Müsteşarlığının, Şubat-Nisan 2017 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisine göre, şubatta 5,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 6,2 milyar liralık iç borçlanma, martta 17,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 18,5 milyar liralık iç borçlanma, nisanda ise 1,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 2,2 milyar liralık iç borçlanmaya gidilecek.

Şubattaki iç borçlanmanın 3,6 milyar lirası piyasadan, 900 milyon lirası kamuya satışlardan, 1,8 milyar lirası da kira sertifikasından, marttaki iç borçlanmanın 14,4 milyar lirası piyasadan, 4,1 milyar lirası kamuya satışlardan, nisandaki iç borçlanmanın ise 1,3 milyar lirası piyasadan, 900 milyon lirası da kamuya satışlardan oluşacak.

Hazine, söz konusu dönemde dış borçlanmaya gitmeyecek.

Bu dönemde 12 ihale gerçekleştirilecek.

Şubatta 13,3 milyar lira, martta 20,5 milyar lira, nisanda 3,6 milyar lira olmak üzere bu dönemde toplam 37,4 milyar liralık ödeme yapılacak. Ödemenin 12 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Öte yandan, şubatta 7,1 milyar lira, martta 2 milyar lira, nisanda 1,4 milyar lira nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli-garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren finansman geliri hedefleniyor.

AA