Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Londra’da J.P. Morgan Turkey Macro and Credit Conference’da “Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası” başlıklı konuşmasında mevcut para politikası duruşunun net ve istikrarlı bir sıkılaştırmaya işaret etmekte olduğunu, enflasyon dinamiklerinde belirgin bir iyileşme gözlenene kadar devam edeceğini söyledi.

TCMB'nin fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda bütün araçlarını kullanmaya devam edeceğini de vurgulayan Çetinkaya'nın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

   - Türkiye ekonomisi son yıllarda yaşanan farklı nitelikteki şoklar karşısında dayanıklılığını korudu

    - Öncü göstergeler iktisadi faaliyette 2016 yılının üçüncü çeyreğinde gözlenen daralmanın kalıcı olmadığına ve ekonominin ılımlı bir toparlanma sürecine girdiğine işaret ediyor

    - Enflasyonun kısa vadede bir miktar daha yükseldikten sonra kademeli olarak düşerek yılsonunda yüzde 8 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor

    - TCMB yakın dönemde Döviz piyasasında gözlenen oynaklığın fiyatlama davranışı üzerindeki olumsuz etkisini sınırlamak amacıyla kapsamlı ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yapıyor

    - Sıkı parasal duruş ile maliye ve para politikalarının artan eşgüdümü enflasyon üzerindeki maliyet yönlü baskıların ikincil etkilerini sınırlayacak

    - Mevcut para politikası duruşu net ve istikrarlı bir sıkılaştırmaya işaret etmekte, enflasyon dinamiklerinde belirgin bir iyileşme gözlenene kadar devam edecek

    - TCMB fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda bütün araçlarını kullanmaya devam edecek