Advertisement

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Perşembe günü Bankacılık Kanunu'nun 160. maddesinde yapılan değişikliğe ilişkin kamuoyu duyurusu yayınladı.

Yayınlanan duyuruda, söz konusu değişiklik ile kredi kullandırma ve yapılandırmalarda yaşanan belirsizliğin ortadan kalktığı belirtildi.

Kamuoyu duyurusunun devam şu şekilde:

“Düzenleme zimmet suçuna ve cezalandırılmasına ilişkin bir değişiklik getirmemiştir. Yapılan değişiklikle kurallara uygun kredi kullandırmanın ve yapılandırmaların zimmet suçu olmadığı açıkça düzenlenmiştir. Bu sayede uygulamada farklı yorumlamalardan kaynaklanan ve çok ciddi sorunlara neden olan belirsizlik ve tereddüt ortadan kalkmıştır. Düzenleme ile getirilen “Bankacılık mevzuatı ile bankacılık usul ve prensiplerine uygun kredi kullandırma, bu kredileri temdit etme veya ek kredi kullandırma, taksitlendirme, teminata bağlama yahut sair yöntemlerle yeniden yapılandırma işlemleri zimmet suçunu oluşturmaz” ifadesi ile bankacılıkta kredi ve ek kredi kullandırma, temdit etme, taksitlendirme, teminata bağlama veya diğer yöntemlerle yeniden yapılandırma işlemlerinin bankacılık mevzuat ve ilkelerine uygun olsa da zimmet suçunun oluşabileceğine ilişkin yorumlamaların önüne geçilmiştir. Değişiklik bankaların ve bankacıların bankacılık mevzuatına, doğru risk yönetimi ilke ve prensiplerine ve uluslararası iyi düzenlemelere uygun hareket etmeye devam edeceklerini teyid etmektedir. Ekonomik faaliyetin krediler yoluyla finansmanına, büyümeye ve istihdama olumlu katkı yapacak olan düzenleme nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza, Hükümetimize, Başbakan Yardımcımıza, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’muza ve ilgili diğer tüm kurumlarımıza anlayışları ve yaklaşımlarından dolayı şükranlarımızı sunarız.”