Advertisement

Doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından gerçekleştirilen yatırım harcamaları hesap planına uygun olarak kayıt altına alınacak ve kur farkı, vade farkı, faiz gibi finansman giderleri ve KDV gibi vergilerden ayrıştırılmış olacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), doğalgaz dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin tarifeleri, düzenlenmiş şebeke yatırım harcamalarına esas yatırımlar ve bu yatırımlara ilişkin harcamaların belirlenmesine yönelik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin tarifelerin düzenlenmesinde, doğalgazın müşterilere güvenilir, yeterli, kaliteli, sürekli ve düşük maliyetli olarak sunulması, ayrıca ekonomik verimlilik ve rekabet artışından sağlanan faydanın müşterilere yansıtılabilmesine yönelik kurallar ile yatırım tavanına ilişkin ilkeler uygulanacak.

Doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından gerçekleştirilen yatırım harcamaları hesap planına uygun olarak kayıt altına alınacak ve kur farkı, vade farkı, faiz gibi finansman giderleri ve KDV gibi vergilerden ayrıştırılmış olacak.

Ayrıca dağıtım şirketleri tarafından tesis edilen sayaçların, teknik arıza haricinde ve Kurumdan izin alınmaksınız 20 yılını doldurmadan hurdaya ayrılması ya da Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca kaçak doğalgaz kullanımının tespit edilmesi nedeniyle sistemden çıkarılması durumunda, yeni sayaçlara ait bedeller tarife hesaplamalarında dikkate alınmayacak.

Şebeke Yatırım Harcamaları yanında, Dağıtım Şebekesi Yatırımları ve Yatırım Tavanı'na yönelik usul ve esaslar da belirlendi.

Dağıtım şirketleri, ilgili tarife uygulama dönemi için yatırım tavanı tekliflerini, Doğalgaz Dağıtım Şirketleri için Tarife Hesaplama Usul ve Esasları ilgili mevzuat kapsamında EPDK'ya sunacak. Kurum, konu ile ilgili olarak dağıtım şirketine yazılı bildirimde bulunacak ve söz konusu tekliflerin sunulması için süre verecek. Dağıtım şirketleri tarafından sunulan yatırım tavanı teklifleri Kurul tarafından aynen veya değiştirilerek onaylanacak.

Öte yandan, düzenleme kapsamında sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesislerine yönelik yatırımlara ait harcama detayları da belirlendi.

Buna göre, CNG ve LNG tesis yatırımları, Yatırım Harcaması Niteliğindeki Diğer Yatırımlar kapsamında değerlendirilecek.

CNG ve LNG tesis yatırımları, mevzuat uyarınca, tesislerin yapılmasının uygun görüldüğü dağıtım bölgelerinde dağıtım şirketi tarafından yapılacak. Ayrıca kullanıma hazır hale getirilmiş doğalgaz dolum ve boşaltım tesisleri, edinilen taşıma sistemleri ve ilgili diğer yatırım unsurlarına yönelik yatırım harcamalarından oluşacak.

AA