Advertisement

Rekabet Kurulu'nca, Mey İçki San. ve Tic. AŞ'nin rekabeti ihlal ettiği gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı, geçtiğimiz günlerde gerçekleşmişti. Kurul Başkanı Ömer Torlak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, sözü soruşturma heyetine vermişti. Soruşturma heyeti temsilcisi, yapılan incelemeye göre Mey İçki San. ve Tic. AŞ hakkında, kanunun ilgili maddesi uyarınca idari para cezası verilmesi gerektiği sonucuna ulaşıldığını bildirmişti. 

Mey İçki'nin, rakiplerinin pazardaki faaliyetlerini zorlaştırıcı uygulamaları ile hakim durumunu kötüye kullandığına, dolayısıyla 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine karar verildi. Bu nedenle, 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesininbirinci fıkrasının (b) bendi ve ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (a) bendi, 6. maddesinin birinci fıkrası ve 7. maddenin birinci fıkrası hükümleri uyarınca Temmuz 2015- Haziran 2016 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren, yüzde 4,21875 oranında olmak üzere ceza hükmü verildi.

Kurul, 16 Şubat’ta yaptığı son toplantıda Mey İçki'ye 155 milyon 782 bin TL değerinde ceza verdiği açıkladı.
Mey İçki, oybirliği ile gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yoluna gidebilir.

HT