Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) resmi rezerv varlıkları, ocakta bir önceki aya kıyasla 344 milyon dolar artarak 106,5 milyar dolara yükseldi

TCMB tarafından, Ocak 2017 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verileri yayımlandı.

Buna göre, TCMB'nin resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre 344 milyon dolar artarak 106,5 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 1,7 azalarak 89,1 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 13,4 artarak 15,9 milyar dolar oldu.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (kalan vadesi bir yıldan uzun KMDTH, bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarak 54,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış merkezi yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre 36 milyon dolar artarak 12 milyar dolar oldu. Bu tutarın 8,1 milyar doları anapara, 3,9 milyar doları faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 2,8 milyar doları bir ay, 1,3 milyar doları 2-3 ay ve 7,9 milyar doları 4-12 ay içerisinde ödenecek.

AA