Advertisement

Park Elektrik, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptıpı açıklamada, bakır fiyatlarındaki gerilemenin şirket faaliyetlerini negatif etkilemesi nedeniyle konsantre bakır üretim faaliyetlerinin yeniden değerlendirilmesi/piyasa koşullarında satışı/kiralanması gibi seçeneklerle ilgili işlemlerin yürütülmesi yönünde karar aldığını belirtti.

KAP üzerinden yapılan açıklamanın ilgili kısmı şu şekilde:

“Satış gelirimizin tamamını oluşturan konsantre bakır fiyatının dünya emtia piyasasındaki dalgalanmalara açık olması ve global ekonomik durgunluktan direkt etkilenen emtia fiyatları ve dolayısıyla bakır fiyatlarındaki gerilemenin son dönemde şirket faaliyetlerini negatif etkilediği, yeniden üretime başlanması halinde ortaya çıkacak ekstra maliyetler nedeniyle Şirket karlılığının olumsuz etkilenmeye devam edeceği,

gerekçeleriyle konsantre bakır üretim faaliyetimizin değerlendirilmesi/piyasa koşullarında satışı/kiralanması gibi seçeneklerle ilgili gerekli işlemlerin yürütülmesine,”

Kararın açıklamasında, konsantre bakır üretim faaliyetinden ayrılma hakkı kullanımı doğabileceği ve ayrılma hakkı kullanım fiyatının 2.097682 TL olarak hesaplandığı belirtildi.

Açıklamanın ilgili kısmı aşağıdaki şekilde:

“Söz konusu işlemlerde yukarıda Tebliğde belirtilen şartların gerçekleşmesi hususu saklı kalmak kaydıyla; Sermaye Piyasası Kanununun 24. maddesi ile Tebliğin 10. maddesi kapsamında, Şirketimizin 1 Türk Lirası itibari değerli beher payı için "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatının" söz konusu işlemlerin ilk defa bu Yönetim Kurulu Karar tarihi itibariyle kamuya açıklanacağı dikkate alınarak, işbu karar tarihinden önceki otuz gün içinde Borsada oluşan "ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" alınarak, 2,097682 TL olarak hesaplandığına,”