Advertisement

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), bankaların iç sistemleri ve içsel sermaye yeterliliği değerlendirme süreci hakkındaki yönetmelik değişikliği yayımlandı.

BDDK'nın, "Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre bankaların sözleşme imzalayacağı derecelendirme kuruluşları, bilgi sistemleri denetimi yapanlar da dahil olmak üzere bağımsız denetim kuruluşları ve değerleme kuruluşları ile bunların yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetçileri, yöneticileri ve çalışanlarının banka ile ilişkili faaliyetlerinde bağımsızlığını ve tahsis edilen kaynakların yeterliliğini değerlendirmek, değerlendirmelerini bir rapor ile yönetim kuruluna sunmak, hizmet alınması halinde de sözleşme süresince, değerleme kuruluşları için bir yıldan diğer kuruluşlar için üç aydan fazla olmamak üzere düzenli bir şekilde bu işlemleri tekrarlaması gerekiyor.

AA