Advertisement

Saatlik iş gücü maliyeti endeksi, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 son çeyreğine (ekim-aralık) ilişkin "İşgücü Maliyeti Endeksi"ni açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik iş gücü maliyeti endeksi, geçen yılın son çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 artış gösterdi. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 2,9, inşaat sektöründe yüzde 3,2 artarken, hizmet sektöründe yüzde 0,8 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik iş gücü maliyet endeksinde en yüksek artış yüzde 6,2 ile su temini, kanalizasyon atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri sektöründe gerçekleşti.

Saatlik kazanç endeksi

Ücretli çalışana yapılan düzenli ve düzensiz ödemelerdeki saatlik değişimin göstergesi olan mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksi, 2016'nın son çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 yükseldi. Endeks değerlerindeki artış oranları sanayi sektöründe yüzde 2,8, inşaat sektöründe yüzde 3 arttı ve hizmet sektöründe ise yüzde 0,4 geriledi.

Söz konusu endekste en yüksek artış, yüzde 9,2 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe kaydedildi.

Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi

İşverenin yaptığı sosyal güvenlik, ihbar ve kıdem tazminatı ödemelerindeki saat başı değişimin göstergesi olan mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 azaldı. Endeks değerleri, sanayi sektöründe yüzde 3,4 ve hizmet sektöründe yüzde 1,2 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 2 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksinde en yüksek azalış yüzde 13 ile bilgi ve iletişim sektöründe gerçekleşti.