Advertisement

SOCAR Turkey Enerji A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre şirket, Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'deki yaklaşık 19.8 milyon hissesinin satışını gerçekleştirdi.

Yapılan açıklama satılan her hisse senedinin 4.44 TL bedelle satıldığı belirtilirken, SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.'nin Petkim'de sahip olduğu yüzde 51'lik payda değişiklik söz konuau olmadığının altı çizildi.

SOCAR Turkey Enerji AŞ. tarafından KAP'a yapılan açıklamanın metni şu şekilde:

“07.03.2017 tarihinde; Ana ortağı bulunduğumuz PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş (PETKM) şirketinde sahip olduğumuz, Borsada işlem gören statüdeki hisselerimizden bir kısmının satış işlemini Mart ayı içersinde gerçekleştirmeyi planladığımızı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-15.1) sayılı “Özel Durumlar Tebliği” nin Madde:11, Fıkra:4 amir hükmü mucibince açıklamıştık. 08.03.2017 tarihinde PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş (PETKM) payları ile ilgili olarak beheri TL.4.44- sından 19.823.521,647 adet satış işlemi(PETKİM sermayesinin %1.32’si) BIST’te gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle doğrudan ve dolaylı olmak üzere toplam hissedarlık oranımız %52,32 iken %51,00 olmuştur. Bağlı ortaklığımız SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.’nin PETKM’ de sahibi olduğu %51 oranındaki payında bir değişiklik söz konusu olmayıp, doğrudan sahip olduğumuz paylar %1,32 iken, bu satış sonrası % 0.00 olmuştur.”