Advertisement

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), martta bir önceki aya göre 2,8 puan artışla 108,1 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından mart ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.

Buna göre, mart ayında RKGE, bir önceki aya kıyasla 2,8 puan artarak 108,1 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş miktarı, genel gidişat ve mamul mal stoku miktarı endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten Arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi de (RKGE-MA) martta bir önceki aya göre 0,2 puan artarak 106,7 puan seviyesine yükseldi.

- Yıllık ÜFE beklentisi yüzde 9,5

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler ile iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı görüldü. İhracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin ise güçlendiği gözlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre zayıfladığı, mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise bir önceki ay seviyelerinde devam ettiği görüldü.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlendiği, ihracat sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise zayıfladığı görüldü. Gelecek üç aydaki istihdam ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamalarına ilişkin artış yönlü beklentiler güçlendi.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir bir önceki aya göre zayıfladı. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de zayıfladığı gözlendi.

Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 9,5 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 12,1'e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 18,4'e yükselirken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 69,5'e geriledi.

TCMB Reel Kesim Güven Endeksi verilerinin alt kalemleri itibarıyla değerleri şöyle:​​​

  2017 Ocak 2017 Şubat 2017 Mart
Reel Kesim Güven Endeksi 97,0 105,3 108,1
Toplam sipariş miktarı (Mevcut durum) 85,3 89,9 91,6
Mamul mal stok miktarı (Mevcut durum) 94,1 98,4 98,6
Üretim hacmi (Gelecek 3 ay) 103,9 123,9 129,8
Toplam istihdam (Gelecek 3 ay) 105,6 110,8 118,1
Toplam sipariş miktarı (Son 3 ay) 99,7 94,0 98,1
İhracat sipariş miktarı (Gelecek 3 ay) 111,1 127,3 126,7
Sabit sermaye yatırım harcaması 103,3 104,7 108,1
Genel gidişat 73,2 93,4 93,7

AA