Advertisement

Türkiye'de 2007-2016 dönemini kapsayan son 10 yılda iş gücüne katılım oranı 5,8 puanlık artışla, yüzde 52'ye çıktı. Söz konusu dönemde istihdam edilenlere 6 milyon 467 bin kişi eklenirken, istihdam oranı 4,8 puan artarak yüzde 46,3'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'de iş gücüne katılım oranında son 10 yılda artış görüldü.

Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus 2007 yılında yaklaşık 50 milyonken, iş gücü 23,1 milyon, istihdam edilenlerin sayısı ise 20,7 milyon seviyesindeydi. Söz konusu yılda istihdam oranı yüzde 41,5, iş gücüne katılım oranı da yüzde 46,2 olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus 58,7 milyon, iş gücü 30,5 milyon olarak hesaplandı. İstihdama son 10 yılda 6 milyon 467 bin kişi eklenirken, istihdam edilenlerin sayısı 2016 sonu itibarıyla 27,2 milyonu geçti. 2007-2016 döneminde istihdam oranı 4,8 puanlık artışla yüzde 46,3'e, iş gücüne katılım oranı ise 5,8 puanlık artışla yüzde 52'ye çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı ise 0,6 puan artarak yüzde 10,9 oldu.

Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Çağlar Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin ölçümü ve iş gücü piyasasının sağlıklı işleyip işlemediğinin belirlenmesinde iş gücüne katılım oranının önemli olduğunu söyledi.

İş gücü piyasası için asıl hedefin, aktif nüfus içindeki iş gücüne katılım ve istihdam oranının artırılması olduğuna dikkati çeken Özdemir, iş gücü piyasasında sağlıklı bir yapı için iş gücüne katılım oranının yüksek, işsizlik oranının düşük olması gerektiğini belirtti. İş gücüne katılım oranının iş gücü piyasasının en önemli dinamiği olduğuna işaret eden Özdemir, şöyle konuştu:

"İş gücüne katılım oranının artması, iş gücü piyasasının parlak olduğunu gösterir. Bu piyasaların en önemli parametresi, iş gücüne katılım oranıdır. İşsizlikle mücadele politikaları yerine, iş gücüne katılma oranının artırılmasına yönelik politikalar geliştirilmesi gerekir. İstihdam sayısı elbette artacaktır. İş gücüne katılım oranı gelişmiş ülkelerde yüzde 70 seviyesindedir. Özellikle kadınların katılımı arttığı zaman iş gücüne katılım oranı da artar. Toplam iş gücüne katılım oranı ve kadınların iş gücüne katılım oranındaki artış, gelişmişlik düzeyini artırır. İşsizlikle mücadele politikalarıyla, sübvansiyonlarla yapay bir istihdam oluşturulur, ancak iş gücüne katılım oranını artırmaya yönelik politikalarla iş gücüne verimli katılım sağlanır. Bu sağlıklı bir müdahale olur."

Özdemir, Türkiye'de geçen yıla ilişkin işsizlik oranının artışında, büyümeyle istihdamın eşleşmemesi ve "iradi işsizliğin" etkili olduğunu, bunun çözümüne yönelik olarak mesleki eğitimin yeterliliğinin sorgulanması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'de son 10 yılda istihdam ve iş gücü verileriyle oranlar (yüzde) şöyle:

Yıl İşgücü İstihdam edilenler İstihdam oranı İşsizlik oranı İşgücüne katılım oranı
2007 23.114.000 20.738.000 41,5 10,3 46,2
2008 23.805.000 21.194.000 41,7 11 46,9
2009 24.748.000 21.277.000 41,2 14 47,9
2010 25.641.000 22.594.000 43 11,9 48,8
2011 26.725.000 24.110.000 45 9,8 49,9
2012 27.339.000 24.821.000 45,4 9,2 50
2013 28.271.000 25.524.000 45,9 9,7 50,8
2014 28.786.000 25.933.000 45,5 9,9 50,5
2015 29.678.000 26.621.000 46 10,3 51,3
2016 30.535.000 27.205.000 46,3 10,9 52

AA