Advertisement

Hazine, nisanda 2,3 milyar lira, mayısta 5,2 milyar lira, haziranda ise 11,9 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Hazine Müsteşarlığının, nisan-haziran dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisine göre, nisanda 2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 2,3 milyar liralık iç borçlanma, mayısta 4,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 5,2 milyar liralık iç borçlanma, haziranda ise 10,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 11,9 milyar lira iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Nisandaki iç borçlanmanın 1,4 milyar lirası piyasadan, 900 milyon lirası kamuya satışlardan, mayıstaki iç borçlanmanın 3,7 milyar lirası piyasadan, 1,5 milyar lirası da kamuya satışlardan, hazirandaki iç borçlanmanın ise 7,2 milyar lirası piyasadan, 3,8 milyar lirası kamuya satışlardan, 1 milyar lirası da kira sertifikasından oluşacak.

Hazine, söz konusu dönemde dış borçlanmaya gitmeyecek. Bu dönemde 12 ihale gerçekleştirilecek.

Nisanda 3,8 milyar lira, mayısta 6,3 milyar lira, haziranda ise 12,2 milyar lira olmak üzere söz konusu dönemde toplam 22,3 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemenin 4,9 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Öte yandan, nisanda 1,5 milyar lira, mayısta 1,1 milyar lira, haziranda 300 milyon lira nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli-garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren finansman geliri hedefleniyor.

AA