Advertisement

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Türkiye'de örgün eğitimde öğrenci sayısının 17 milyon 319 bin 433 olduğu açıklandı.

MEB tarafından "Milli Eğitim İstatistikleri-Örgün Eğitim 2016-2017 1. dönem" verileri açıklandı. Buna göre, Türkiye'de örgün eğitimden 17 milyon 319 bin 433 öğrenci yararlanıyor.

2016-2017 eğitim öğretim yılı birinci dönemini kapsayan verilere göre, örgün eğitimdeki öğrencilerden 14 milyon 684 bin 664'ü resmi, 1 milyon 204 bin 963'ü özel ve 1 milyon 429 bin 806 öğrenci ise açık öğretim kurumlarında okuyor.

Resmi okullarda eğitim gören 14 milyon 684 bin 664 öğrencinin 7 milyon 508 bin 60'ı erkek (yüzde 51,1), 7 milyon 176 bin 604'ü ise kız (yüzde 48,9).

Özel okullarda ise 653 bin 377 erkek (yüzde 54,2), 551 bin 586'sı kız öğrenci (yüzde 45,8) eğitim görüyor.

Açık öğretimde 1. dönem kayıtlı aktif öğrencilerin 798 bin 574'ü erkek (yüzde 55,9) ve 631 bin 232'si kız (yüzde 44,1) öğrencilerden oluşuyor.

Temel eğitim kademesi resmi okullarında eğitim gören 11 milyon 101 bin 180 öğrencinin yüzde 10,02'si okul öncesi, yüzde 42,85'i ilkokul ve yüzde 47,13'ü ortaokullarda bulunuyor.

Temel eğitim kademesinde özel okullardaki 704 bin 522 öğrencinin yüzde 28,87'si okul öncesi, yüzde 30,26'sı ilkokul ve yüzde 40,87'si ortaokullarda eğitim görüyor.

Ortaöğretim kademesinde ise 5 milyon 513 bin 731 öğrencinin 3 milyon 726 bin 41’i resmi okullarda, 1 milyon 287 bin 249’u açık öğretim lisesinde, 500 bin 441’i özel okullarda okuyor.

Ortaöğretimde 5 milyon 513 bin 731 öğrencinin 2 milyon 912 bin 93'ü (yüzde 52,8) genel liselerde, 1 milyon 967 bin 232'si (yüzde 35,7) mesleki ve teknik liselerde, 634 bin 406'sı (yüzde 11,5) imam hatip liselerinde eğitim alıyor.

- Özel okul öğrenci oranı yüzde 6,96 oldu

Özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin toplam örgün eğitim içerisindeki oranı yüzde 6,96 olarak gerçekleşti.

Ortaöğretimde net okullaşma oranı yüzde 82,54, brüt okullaşma oranı ise yüzde 106,94 oldu. 2016-2017 eğitim ve öğretim döneminde net okullaşma oranları sırasıyla okul öncesinde 5 yaşta yüzde 58,79 ilköğretimde yüzde 96,51 (ilkokul yüzde 91,16 ve ortaokul yüzde 95,68) ve ortaöğretimde yüzde 82,54 oldu.

- Liselerde okullaşma oranı yükseldi

2011-2012 eğitim ve öğretim yılında yüzde 67,37 olan ortaöğretimde net okullaşma oranı, zorunlu eğitimin 12 yıl olarak uygulandığı ilk dönem olan 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında yüzde 70,6 olarak gerçekleşirken 2016-2017 eğitim ve öğretim döneminde ise yüzde 82,54'ye yükseldi.

Ortaöğretimde brüt okullaşma oranı da 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında yüzde 92,56 iken 2016-2017 eğitim ve öğretim döneminde yüzde 106,94 olarak gerçekleşti.

10-13 yaş arası çocukların yüzde 99,23’ü ve 14-17 yaş arası çocukların yüzde 87,43’ü okula kayıtlı bulunuyor.

Öğrencinin ait olduğu eğitim kademesine bakılmadan hesaplanan yaş gruplarına göre net okullaşma oranları 3-5 yaş grubunda yüzde 41,68; 4-5 yaş grubunda yüzde 53,01; 5 yaşta yüzde 70,43; 6-9 yaş grubunda yüzde 98,13; 10-13 yaş grubunda yüzde 99,23; 14-17 yaş grubunda yüzde 87,43 olarak gerçekleşti.

- Öğretmen sayısı 1 milyonu geçti

Örgün eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısı 2015-2016 eğitim öğretim yılında 993 bin 794 iken 2016-2017 eğitim öğretim yılında 1 milyon 5 bin 380 oldu.

Bu öğretmenlerin 881 bin 832'si resmi okullarda, 123 bin 548’i özel okullarda görev yapıyor. Öğretmenlerin yüzde 43,35’i erkek, yüzde 54,3’ü de kadın. Öğretmenlerden 661 bin 846’sı temel eğitim kademesinde görev yaparken yüzde 89,5’i resmi okullarda, yüzde 10,5,’i özel okullarda çalışıyor.

Temel eğitim kademesinde görev yapan öğretmenlerin yüzde 60,6'sı kadın, yüzde 39,4’ü erkeklerden oluşuyor.

Ortaöğretim kademesinde görev yapan 343 bin 534 öğretmenin yüzde 84,2'si resmi okullarda, yüzde 15,8’i özel okullarda görevli bulunuyor. Bu kademede görev yapan öğretmenlerin yüzde 50,9’ü erkek, yüzde 49,1’i kadın.

- Derslik sayısı yüzde 4,7 oranda arttı

2016-2017 eğitim ve öğretim yılı birinci döneminde örgün eğitimde 52 bin 695 resmi okul, 9 bin 555 özel okul olmak üzere toplam 62 bin 250 okul bulunuyor.

Ayrıca resmi okullarda 581 bin 667 ve özel okullarda 101 bin 94 derslik olmak üzere örgün eğitimde toplam 682 bin 761 derslik bulunuyor. 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında resmi ve özel okulların tamamında 651 bin 828 derslik bulunurken 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında derslik sayısı yüzde 4,7 oranında artışla 682 bin 761'e ulaştı.

- Derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı azalmaya devam ediyor

2015-2016 eğitim öğretim yılında eğitim kademeleri bazında ilköğretimde 25, ortaöğretimde 23 olan derslik başına düşen öğrenci sayısı, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında ilköğretimde 24, ortaöğretimde ise 22 olarak gerçekleşti.


2015-2016 eğitim ve öğretim yılında eğitim kademeleri bazında öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokulda 18, ortaokulda 15, ortaöğretimde 13 iken,
2016-2017 eğitim ve öğretim yılında öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokulda 17, ortaokulda 16, ortaöğretimde 12 oldu.

AA