Advertisement

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının, Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliği, Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre, Türkiyede tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasındaki dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunlu olacak.

Yabancı plakalı araçlar dahil, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda kış lastiği uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

İl sınırları içinde, kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili valiliklerce belirlenecek ve gerekli duyurular yapılacak. Valilikler, kış lastiği uygulamasını, Bakanlıkça belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde veya sonrasında birer ay arttırabilecek.

KULLANIM ŞARTLARI NEDİR?

Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin, kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin, ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunlu olacak. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler, kış lastiği yerine geçecek.

Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliği 4 milimetreden, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda kış lastiği diş derinliği 1,6 milimetreden az olamayacak. Diş derinliği lastik sırtının ortasına en yakın dişlerden ölçülecek.

Denetimlerde, kış lastiği kullanması zorunlu olduğu halde kullanmayan işletenler için idari para cezası uygulanacak. Kış lastiği bulunmayan araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerine denetimle görevli olanlar tarafından izin verilecek.

TEBLİĞ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Söz konusu tebliğ, lastik tekerlekli traktörleri, iki ve üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımaları, römork ve yarı römorkları, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımaları kapsamıyor.

Öte yandan, Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelikte zorunlu kış lastiğine ilişkin yer alan düzenlemeler yürürlükten kaldırıldı.

HT