Advertisement

Türkiye genelindeki 45 yaş altındaki memurlar ve 250 ile bin arası çalışanı bulunan özel sektör firmaları bugün itibariyle BES kapsamına girdi. Peki otomatik katılım nedir? Bireysel Emeklilik kesintisi nasıl iptal edilir? BES kesintisi nasıl iptal edilir?

OTOMATİK KATILIM NEDİR?

Otomatik katılım, 45 yaş altında özel sektörde veya kamu sektöründe çalışan ya da çalışmaya başlayacak kişilerin otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dâhil edildiği bir uygulamadır. Otomatik Katılım projesiyle birlikte ülkede 10 yıllık dönemde yaklaşık 90 milyar TL'lik bir tasarruf planlanmakta.

OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ KİMLERİ KAPSAR?

Otomatik katılım sistemi, her ay maaşlardan belirli miktarda kesinti yapılarak bireysel emeklilik sistemine katılmayı öngören bir sistemdir ve çalışanlar yavaş yavaş bu sisteme geçiriliyor. Peki otomatik katılım sistemi kimleri kapsıyor? İşte otomatik katılım sistemine dahil olanlar;

- TC vatandaşı veya mavi kart sahibi

- 45 yaşını doldurmamış

- Kamu sektörü çalışanları (4c)

- Özel sektör çalışanları* (4a) (Bakanlar Kurulu Kararı tarafından belirlenmiş işyerinde bulunan çalışan sayısı göz önüne alınarak dâhil edilecektir)

NOT: 4b kapsamındaki çalışanlar sisteme dâhil değildir.

OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ NASIL İPTAL EDİLİR?

Çalışanın ücretinden kesilmek suretiyle yapılan ilk katkı payı ödemesinin emeklilik şirketi hesaplarına nakden intikal ettiği tarihi takip eden iş günü, otomatik katılım kapsamında emeklilik planına dâhil edildiği emeklilik şirketi tarafından kendisine bildirilir. Çalışan bu bildirim tarihini müteakip 2 ay içinde sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Bu durumda, o güne kadar çalışanın ödediği katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri çalışana iade edilecektir. Çalışanın cayma süresi bittikten sonra sistemden çıkmak istemesi halinde, bireysel emeklilik sistemindeki çıkış kuralları geçerli olacaktır.

MAAŞLARDAN NE KADAR KESİNTİ YAPILACAK?

Otomatik Katılım Sistemi'nde çalışanların katkı payı tutarı, prime esas kazancının minimum %3’ü olacak ve bu tutar her ay işverenler tarafından çalışanların maaşlarından kesilerek, anlaşmalı Emeklilik Şirketi’nde bulunan çalışana ait Otomatik Katılım BES hesabına aktarılacaktır. Çalışanlar, isterlerse asgari katkı payı tutarını işverenine bilgi vermek suretiyle arttırabilecektir.

100 TL ÖDEME YAPACAK ÇALIŞANLAR

- Yılda 1200 TL kesinti yapılacak

- Sisteme girişte 1000 TL devlet desteği

- Toplam 300 TL devlet desteği

- Yıl sonunda toplam birikim: 2 bin 500 TL

200 TL ÖDEME YAPACAK ÇALIŞANLAR

- Yılda 2400 TL kesinti yapılacak

- Sisteme girişte 1000 TL devlet desteği

- Toplam 600 TL devlet desteği

- Yıl sonunda toplam birikim: 4 bin TL

300 TL ÖDEME YAPACAK ÇALIŞANLAR

- Yılda 3600 TL kesinti yapılacak

- Sisteme girişte 1000 lira devlet desteği

- Toplam 900 TL devlet desteği

- Yıl sonunda toplam birikim: 5 bin 500 TL

KAMU İDARELERİNDE VE ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞANLARIN BES KATILIM TARİHLERİ

1000 ve üzeri çalışanı olan özel sektör şirketleri: 1 Ocak 2017

250-999 arası çalışanı olan özel sektör şirketleri ve kamu kuruluşları: 1 Nisan 2017

100-249 arası çalışanı olan özel sektör şirketleri: 1 Temmuz 2017

50-99 arası çalışanı olan özel sektör şirketleri, Mahalli idareler ve KİT'ler: 1 Ocak 2018

10-49 arası çalışanı olan özel sektör şirketleri: 1 Temmuz 2018

5-9 arası çalışanı olan özel sektör şirketleri: 1 Ocak 2019

HT