Advertisement

Finansal kesim dışındaki firmaların ocak döneminde net Döviz açığı 230 milyon dolar azalarak 201 milyar 154 milyon dolara indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak 2017 dönemine ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri verilerini açıkladı.

Bu yılın ocak döneminde varlıklar geçen yıl sonuna kıyasla 631 milyon dolar, yükümlülükler 401 milyon dolar arttı. Net döviz pozisyonu açığı ise 201 milyar 154 milyon dolar olarak gerçekleşti ve geçen yıl sonuna göre 230 milyon dolar daha az açık verdi.

Ocak döneminde varlıklar dağılımı incelendiğinde bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 845 milyon dolar, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları 222 milyon dolar artarken, ihracat alacakları ise 437 milyon dolar azaldı.

Yükümlülükler dağılımında ise bir önceki aya kıyasla yurt içinden sağlanan nakdi krediler 1 milyar 387 milyon dolar gerilerken, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat alacakları sırasıyla 1 milyar 95 milyon dolar ve 693 milyon dolar azaldı.

Kısa vadeli varlıklar, ocak döneminde 81 milyar 815 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler 79 milyar 667 milyon dolar ve kısa vadeli net döviz pozisyon fazlası 2 milyar 148 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Geçen yıl sonunda kısa vadeli net döviz pozisyon fazlası 2 milyar 193 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 26 düzeyinde gerçekleşti.

AA