Advertisement

Rekabet Kurumuna 2016'da 209 birleşme ve devralma işlemi bildirilirken, bu işlemlerin toplam tutarı 29 milyar 263 milyon lira oldu.

Rekabet Kurumu 2016'ya ilişkin "Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu"nu yayımladı.

Rapora göre, geçen yıl Kuruma toplam 209 birleşme ve devralma işlemi bildirildi. Bunların 34'ünde tarafların tümü Türkiye Cumhuriyeti, 107'si yabancı ülke yasalarına göre kurulmuş şirketlerden oluştu. İşlemlerin 50'sinde ise taraflar Türk ve yabancı şirketler olarak kayıtlara geçti. 9 özelleştirme değerlendirmeye alınırken, işlemlerden 8'i kapsam dışı, 1'i de başvurunun geri çekilmesi olarak kayıtlara geçti.

Yapılan işlemlerden 91'inde hedef şirket veya oluşturulan ortak girişim Türkiye yasalarına göre kuruldu.

Kurum tarafından incelenen birleşme ve devralmalara göre, hedef şirketin veya ortak girişimin Türkiye kökenli olduğu işlemlerde (özelleştirmeler hariç) toplam işlem bedeli yaklaşık 29 milyar 263 milyon lira olarak gerçekleşti.

Bu dönemde tüm tarafları Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş şirketlerin gerçekleştirdikleri birleşme ve devralmaların toplam işlem değeri 7 milyar 392 milyon lira oldu.

Sadece yabancı kökenli kişiler ve şirketlerden oluşan birleşme ve devralmaların toplam işlem değeri yaklaşık 11 milyar 631 milyon lira, işlem tarafları Türk ve yabancı şirketler olanların da yaklaşık 10 milyar 239 milyon lira olarak hesaplandı.

Yabancı yatırımcılar 2016'da 47 işlemle Türk şirketlerine yatırım yaptı. Bunlar arasında işlem bazında yapılan sıralamaya göre ilk sırada Hollanda ve Almanya kökenli yatırımcılar yer aldı.

Türk şirketleriyle ilgili devralma işlemlerinde yabancı yatırımcılar yaklaşık 18 milyar 891 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi.

Ekonomik faaliyet alanı bakımından, hedef şirketin veya oluşturulan ortak girişimin Türkiye kökenli olduğu işlemler içinde (özelleştirmeler hariç) en yüksek işlem değeri 8 milyar 188 milyon lirayla parasal aracı kuruluşların faaliyetleri alanında görüldü.

Rekabet Kurumuna geçen yıl bildirilen birleşme ve devralma işlemleri son bildirim tarihinden ortalama 15 gün sonra nihai karara bağlandı.

AA