Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Enflasyon görünümü kayda değer bir gelişim gösterene dek, sıkı para politikası duruşu sürecek" dedi.  

Çetinkaya'nın dediğine göre, maliyet artırıcı faktörler enflasyonu yakın dönemde yüksek seviyelerde tutacak ve 2017 yılı boyunca ihracatın ekonomik büyümeye katkısı artacak. Bunun yanı sıra, Çetinkaya, destekleyici nitelikteki mali ve makro ihtiyati politikaların ekonomik aktiviteye yönelik aşağı yönlü riskleri hafiflettiğini bildirdi ve yakın zamanda gerçekleşen makroekonomik gelişmelerin Türkiye ekonomisinin dirençli olduğu işaretlerini verdiğini kaydetti.