Advertisement

Türkiye'de geçen yıl itibarıyla 12 milyon 989 bin 42 genç bulunuyor. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 16,3'üne karşılık geliyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "İstatistiklerle Gençlik 2016" araştırmasına göre, geçen yıl itibarıyla Türkiye nüfusunun yüzde 16,3’ünü 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturdu.

Araştırmaya göre, ülke genelindeki genç sayısı 12 milyon 989 bin 42 kişiyi bulurken, bunun yüzde 51,2'si genç erkek, yüzde 48,8'i ise genç kadın nüfus olarak kayıtlara yansıdı.

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 25,5 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 23,9 ile Şırnak ve yüzde 23,1 ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 13,2 ile Muğla, yüzde 13,5 ile Balıkesir, yüzde 13,7 ile Sinop olarak sıralandı.

Türkiye'de yükseköğretimde net okullaşma oranı geçen yıl itibarıyla kadınlarda yüzde 42,6, erkeklerde yüzde 39,2 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "İstatistiklerle Gençlik 2016" araştırmasına göre, Türkiye’de 2014-2015 öğretim yılında yüzde 39,5 olan yükseköğretimde net okullaşma oranı, 2015-2016 öğretim yılında yüzde 40,9’a yükseldi.

Erkeklerde bu oran yüzde 38’den yüzde 39,2’ye, kadınlarda yüzde 41,1’den yüzde 42,6’ya yükseldi. Hanehalkı iş gücü araştırması sonuçlarına göre, ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2016'da yüzde 24 oldu. Bu oran, genç erkeklerde yüzde 14,6, genç kadınlarda ise yüzde 33,5 olarak hesaplandı.

Gençlerde işsizlik oranı, 2015'te yüzde 18,5 iken 2016'da yüzde 19,6 olarak gerçekleşti. Bu oran, 2016'da genç erkeklerde yüzde 17,4, genç kadınlarda ise yüzde 23,7 oldu. Genç erkeklerde işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,9 puan, genç kadınlarda ise 1,5 puan artış gösterdi.

Gençlerde istihdam oranı, 2015'e göre 0,1 puan düşerek geçen yıl yüzde 34,1 oldu. İstihdam edilen gençlerin yüzde 17,6’sı tarım, yüzde 31,3’ü sanayi, yüzde 51,1’i ise hizmet sektöründe yer aldı.

Ölüm nedeni istatistikleri sonuçlarına göre, geçen yıl gençler arasında en fazla ölüm oranı yüzde 50,5 ile dışsal yaralanma ve zehirlenmelerde oldu. Bu oran genç erkeklerde yüzde 57,3, genç kadınlarda yüzde 31,8 olarak hesaplandı. İyi huylu ve kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekleşen ölüm oranı yüzde 12,1 olurken bu oran genç erkeklerde yüzde 10,2, genç kadınlarda yüzde 17,4 olarak gerçekleşti.

- Her beş gençten dördü internet kullandı

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre, 16-24 yaş arasındaki gençlerin internet kullanım oranı, 2015'te yüzde 82,4 iken 2016'da yüzde 87,5’e yükseldi. İnternet kullanım oranı 2016'da genç erkeklerde bir önceki yıla göre 4,8 puan artarak yüzde 94,2, genç kadınlarda ise 5,2 puan artarak yüzde 80,7 oldu.

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, 2015'te kendisini mutlu olarak beyan eden 18-24 yaş arasındaki gençlerin oranı yüzde 63,8 iken bu oranın 2016'da yüzde 65,1 olduğu görüldü. Mutluluk oranı, geçen yıl genç erkeklerde yüzde 60, genç kadınlarda ise yüzde 70,2 olarak gerçekleşti.

Geçen yıl gençlerin yüzde 63,6’sı şimdiye kadar aldığı eğitimden memnun olduklarını beyan etti. Genç erkeklerin yüzde 64,2’si aldıkları eğitimden memnun olurken bu oran genç kadınlarda yüzde 63 oldu.

Gençlerin mutluluk kaynağı olan değerlerinde ilk sırayı yüzde 54,6 ile sağlık aldı. 2016'da gençlerin yüzde 78,7’si işinden, yüzde 51’i elde ettiği kazancından memnun oldu.

Aile yapısı araştırması, 2016 sonuçlarına göre, 15-24 yaş arasındaki gençlerin yüzde 43,3’ü görücü usulü ve kendi rızasıyla, yüzde 36,8’i kendi kararı ve ailesinin rızasıyla, yüzde 13,6’sı ise kaçma veya kaçırılmayla evlendi.

Gençlerin yüzde 51’i aile ve akraba çevresinden evlenirken bu oran genç erkeklerde yüzde 45,5, genç kadınlarda yüzde 52 olarak gerçekleşti. İnternet aracılığıyla evlenen gençlerin oranı ise yüzde 3 oldu. İnternet aracılığıyla evlenen genç erkeklerin oranı yüzde 5,7 iken bu oran genç kadınlarda yüzde 2,6 olarak gerçekleşti.

- En fazla sigara içme konusunda sorun yaşandı

Aile yapısı araştırmasında, ebeveynler, 18-25 yaş arasında olup aynı evde yaşadıkları çocuklarıyla en fazla yüzde 16 ile sigara içme konusunda sorun yaşadıklarını beyan etti. Sigara içme konusundan sonra ebeveynler ve gençler arasında yaşanan en fazla sorunun yüzde 15,4 ile arkadaş seçiminde ve yüzde 14,4 ile cep telefonu kullanımı ile kılık kıyafet tarzında yaşandığı belirtildi.

Bireylerin evlilik hakkındaki düşünceleri incelendiğinde, 15 ve üzeri yaştaki bireylerin yüzde 36,6’sı farklı mezhepten kişilerin birbiriyle evlenebileceği görüşüne katılırken bu oran gençlerde yüzde 42,9 oldu.

Evlenecekleri kişide aradıkları özelliklerin neler olduğu incelendiğinde, gençlerin yüzde 98,5’inin evlenecekleri kişinin güvenilir kişi olmasını/yalan söylememesini önemli bulduğu görüldü. Bunu yüzde 98,1 ile sadakat yüzde 97,7 ile sabır ve hoşgörü takip etti.

Gençlerin yüzde 48,6’sının evlenecekleri kişiyle benzer siyasi görüşe sahip olma konusunu önemsemedikleri görüldü. Gençlerin yüzde 41,6’sı evlenecekleri kişinin yüksek gelir sahibi olmasını, yüzde 41’i ise aynı sosyal çevreden olmayı önemsemediğini belirtti.

Kesin boşanma sebebi olduğu düşünülen durumlar yaş grubuna göre incelendiğinde, gençlerin yüzde 95,5’inin kadının kocasını bir kez bile olsa aldatmasını en önemli boşanma nedeni olarak gördü. Erkeğin eşine dayak, hakaret gibi kötü muamelede bulunması ise yüzde 89,6 ile bir diğer neden olarak bildirildi.

AA