Advertisement

Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating’in Başkanı Orhan Ökmen Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Yazılı açıklama yapan Ökmen yüksek siyasi ve jeopolitik risklerin yarattığı belirsizliklerin etkisiyle büyümede ortaya çıkan düşüş ve işsizlikteki artış hızının kredi artışının etkisiyle, referandum sonrasında yavaşladığını bildirdi.  

Ökmen "Merkez Bankası’nın varlıkları arasında taşıdığı hazine borçlanma senetlerinin miktarının son zamanlarda artması ve alımlara devam etmesi ve ayrıca banka senetlerine yatırım yapılmasının planlanmış olması mali disiplinin kalitesini aşındıracak, fiyat istikrarını daha da bozacak uygulamalardır." değerlendirmesini yaptı.

Açıklamada öne çıkan diğer başlıklar şöyle;

- Kredi artışının etkisiyle, kredi /mevduat oranının ulaştığı seviye açısından, bankacılık sektörünü topyekûn olarak riskli hale getiren kritik eşiğin üreteceği risklerden kurtulmak için, mevduatın toplam kaynaklar içerisindeki düşük payını artırıcı reform politikalarının ivedilikle uygulamaya konulması gerekir.

- Hazine nakit açığı ve kamu net borç stokunun hızlanarak artıyor olması maliye politikalarının büyüme üzerinde beklenen canlandırıcı etkisinin zayıflamasına sebep olmaktadır.

- Tarım sektörüne odaklanma eksikliğinin yarattığı daralma işsizliğin yüksek kalmasının bir başka önemli sebebidir

- Gıda fiyatlarında yaşanan sert yükselişlerin fiyat istikrarı üzerinde yarattığı etkiyi ithalat yoluyla çözüme kavuşturmak olanaklı olmadığı gibi, sadece tarımın tabana yayılmasını ve alanını daraltacaktır.
 
- Türkiye’deki gıda enflasyonunun bir sebebi sektörün aracı zincirindeki rekabet eksikliğidir. Bir diğer önemli sebebi de üretim planlamalarına ve arz-talep dengesine yönelik tarımsal teşvik ve hibe politikalarının eksikliğidir.