Advertisement

Japonya ekonomisi, ilk çeyrekte de büyüyerek genişlemesini beşinci çeyreğe taşıdı ve son 10 yılın en uzun çeyrek dönem büyüme serisini, gerçekleştirdi. İlk çeyrek büyümesinde, ihracatta devam eden güçlenme ettkili oldu. İç talep artış gösterdi, ancak ekonomistler bu güçlü seyrin devam edip etmeyeceğini sorguluyorlar.

Gayrı safii yurtiçii hasıla (GSYH), 31 Mart'ta sona eren üç aylık dönemde, yıllıklandırılmış rakamla yüzde 2.1 arttı. Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerinin emdyanına göre, Japonya ekonomisinin yüzde 1.7 büyümesi bekleniyordu. Ekonomi önceki çeyrekte revize rakamla yüzde 1.7 büyüdü.

Özel tüketim ilk çeyrekte, önceki çeyreğe göre yüzde 0.4 arttı. beklenti artışın yüzde 0.5 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

İşletme harcamaları söz konusu dönemde, yüzde 0.4 düşmesi beklenirken yüzde 0.2 arttı.

Net ihracat ya da ithalat düşüldüğünde ihracat, ilk çeyrekte, beklenene paralel bir şekilde, büyüme rakamına 0.1 yüzde puanı katkıda bulundu.

Japonya ekonomisi en son beş çeyrek üst üste, 2016 yılında, Başbakan Junichiro Koizumi döneminde büyüdü. Şimdiki Başbakan Shinzo Abe yönetiminde, ekonomi tekrar rekabetçi kurdan faydalanıyor ve ihracatçılar büyümeye öncülük ediyor. GSYH'mnin yüzde 60'ını kapsayan özel tüketimin ilk çeyrektekia rtışı, önceki çeyrekteki zayıf seyrin ardından geldi. Ancak, güçlü ücret artışlarının hanehalkını desteklemesi ve perakendecilerin fiyatları artırmalarına olanak sağlaması ile birlikte, harcamaların tekrar zayıflayabileceği yönünde endişeler var.