Advertisement

Almanya ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 büyüme kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) bugün açıkladığı verilere göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,6 yükseldi.

Çeyrek bazda ele alındığında, büyümeye olumlu katkı yurt içi ve yurt dışı talepten geldi. Özellikle sabit sermaye oluşumu yılın başında belirgin biçimde arttı. Hane halkı nihai tüketim harcamaları, bir önceki çeyreğe göre 0,3 ve kamu nihai tüketim harcamaları 0,4 artış kaydetti.

Dış talep tarafında ise geçici hesaplamalara göre, mal ve hizmet ihracatı 2016 yılının dördüncü çeyreğine kıyasla yüzde 1,3 yükseldi. Aynı dönemde ithalat yüzde 0,4 artarken, aritmetik olarak ihracat ve ithalat dengesi GSYH büyümesine 0,4 yüzde puan katkı yaptı.

Yıllık bazda da iç ve dış talep büyümeye katkı sağladı

Yıllık bazda ise ilk çeyrekte düzeltilmemiş GSYH artışı yüzde 2,9 olurken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış yıllık GSYH ise yüzde 1,7 seviyesinde gerçekleşti.

Ayrıca, yıllık bazda da 2017 yılının ilk çeyreğinde iç ve dış talep büyümeye önemli oranda katkıda bulundu. Hanehalkı nihai tüketim harcamaları yüzde 1,6 ve kamu nihai tüketim harcamaları da yüzde 1,5 artış kaydetti.

Dış ticaretteki gelişmeler de olumlu gerçekleşti. 2017 yılının ilk çeyreğinde düzeltilmiş mal ve hizmet ihracatı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 6,6 ile belirgin bir şekilde arttı. Aynı dönemde ithalat yüzde 5,6 ile güçlü bir artış gösterdi. Matematiksel olarak, ihracat ve ithalat dengesi, yıllık bazda ele alındığında GSYH büyümesine 0,9 yüzde puan katkı sağladı.

2017 yılının birinci çeyreğinde kaydedilen ekonomik performans, istihdamdaki 43,7 milyon kişiyle gerçekleşti.