Advertisement

Times'da yayınlanan bir YouGov anketine göre İngiltere'de Muhafazakar Parti gelecek hafta gidilecek genel seçimlerde 20 sandalye kaybedebilir ve İşçi Partisi 28 sandalye kazanabilir.

Muhafazakarların çoğunluk için 326 sandalyeye ihtiyacı varken, ankete göre Tory'lerin sandalye sayısı 330'dan 310'a gerileyebilir. Ankete göre İşçi Partisi'nin sandalye sayısı 229'dan 257'ye tırmanabilir. SNP 54'ten 50'ye gerileyebilir.

YopuGov tarafından yeni bir modele dayandırılarak hazırlanan ankete göre Muhafazakarların sandalye sayısı 345 ile 274 arasında değişiklik gösterebilir. Anket modeli hafta boyunca 50,000 katılımcı ile gerçekleştirilen mülakatlara dayanıyor.

Anket modelinin projeksiyonu geniş bir hata marjına olanak tanıyor.