Advertisement

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, Nisan ayında 3 milyar 615 milyon dolar açık verdi. Cari denge önceki ay revize rakamla 2.99 milyar dolar açık vermişti.

Bloomberg'in anketiner katılan ekonomistlerin tahminlerinin medyanına göre, cari açığın 3.60 milyar dolar seviyesinde çıkması bekleniyordu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan 2017 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

Cari işlemler açığı, Nisan'da bir önceki yılın aynı ayına göre 542 milyon dolar artarak 3 milyar 615 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 33 milyar 227 milyon dolar oldu.

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 563 milyon dolar artarak 3 milyar 533 milyon dolara çıkması etkili oldu.

Diğer taraftan hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirler ise 346 milyon dolar artarak 1 milyar 112 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 199 milyon dolar artarak 888 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyon dolar azalarak 1 milyar 123 milyon dolar oldu.

Bir önceki yılın aynı ayında 312 milyon dolar net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi, bu yılın aynı ayında 2 milyon dolar net çıkış gösterdi.

Portföy yatırımlarından kaynaklanan net girişler nisan ayında 3 milyar 259 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net varlık edinimi bir önceki yılın aynı ayına göre 137 milyon dolar artarak 403 milyon dolara ulaşırken, net yükümlülük oluşumu ise 15 milyon dolar azalarak 765 milyon dolar tutarında gerçekleşti.

Portföy yatırımları 3 milyar 259 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 307 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 1 milyar 347 milyon dolar net alım yaptığı görüldü.

Yurt dışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak Genel Hükümet ve bankalar, sırasıyla 1 milyar 250 milyon dolar ve 209 milyon dolar net borçlanma, diğer sektörler ise 53 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

Diğer yatırımlarda, 40 milyon dolar tutarında net giriş (net yükümlülük artışı) gerçekleşti. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ile yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları sırasıyla 2 milyar 461 milyon dolar ve 1 milyar 369 milyon dolar tutarında net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, Genel Hükümet ve bankacılık sektörü sırasıyla 150 milyon dolar ve 424 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 1 milyar 152 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde 3 milyar 819 milyon dolar azalış gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla cari işlemler dengesi gerçekleşmeleri şöyle:

  (Milyon ABD Dolar) 2016 Ocak-Nisan 2014 Nisan 2017 Ocak-Nisan
I -

CARİ İŞLEMLER HESABI

-10.959 -3.615 -11.596
  Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi (A+B+C) -11.804 -3.613 -12.070
  Mal ve Hizmet Dengesi(A+B) -8.709 -2.421 -8.717
A. DIŞ TİCARET DENGESİ -11.240 -3.533 -11.965
  Toplam Mal İhracatı 49.088 13.596 53.614
  Toplam Mal İthalatı 60.328 17.129 65.579
1. Genel Mal Ticareti (Ödemeler D. Tanımlı) -13.244 -3.132 -10.762
1.1. İhracat 46.012 12.857 50.968
1.2. İthalat 59.256 15.989 61.730
2. Net Transit Ticaret Geliri 35 4 21
3. Parasal Olmayan Altın 1.969 -405 -1.224
B. HİZMETLER DENGESİ 2.531 1.112 3.248
1. İşlem Gören Mallar -32 1 17
2. Tamir ve Bakım Hizmetleri -127 -30 -94
3. Taşımacılık 1.318 274 1.277
4. Seyahat 2.606 888 2.901
5. İnşaat Hizmetleri 169 105 189
6. Sigorta Hizmetleri -151 -37 -159
7. Finansal Hizmetler -258 -27 -249
8. Diğer Ticari Hizmetler -732 -116 -599
9. Resmi Hizmetler -327 -40 -196
10. Diğer Hizmetler 65 94 161
C. BİRİNCİL GELİR DENGESİ -3.095 -1.192 -3.353
1. Ücret Ödemeleri -210 -69 -262
2. Yatırım Geliri -2.885 -1.123 -3.091
2.1. Doğrudan Yatırım -828 -344 -870
2.2. Portföy Yatırımları -1.032 -512 -1.281
2.3. Diğer Yatırımlar -1.025 -267 -940
D. İKİNCİL GELİR DENGESİ 845 -2 474
II - SERMAYE HESABI 15 8 -8
III - FİNANS HESABI -10.082 -7.480 -17.804
1. Doğrudan Yatırımlar -2.500 -362 -2.365
1.1. Net Varlık Edinimi 1.032 403 1.239
1.2. Net Yükümlülük Oluşumu 3.532 765 3.604
2. Portföy Yatırımları -6.441 -3.259 -7.676
2.1. Net Varlık Edinimi 164 -166 -264
2.2. Net Yükümlülük Oluşumu 6.605 3.093 7.412
3. Diğer Yatırımlar -3.665 -40 52
3.1. Efektif ve Mevduatlar -1.780 1.062 838
3.1.1. Net Varlık Edinimi 3.273 2.519 4.089
3.1.2. Net Yükümlülük Oluşumu 5.053 1.457 3.251
3.2. Krediler -1.260 -532 324
3.2.1. Net Varlık Edinimi 676 46 -40
3.2.2. Net Yükümlülük Oluşumu 1.936 578 -364
3.3. Ticari Krediler -713 -568 -1.111
3.3.1. Net Varlık Edinimi -543 -20 541
3.3.2. Net Yükümlülük Oluşumu 170 548 1.652
3.4. Diğer Varlıklar ve Yükümlülükler 88 -2 1
3.4.1. Net Varlık Edinimi 104 0 9
3.4.2. Net Yükümlülük Oluşumu 16 2 8
3.5. Özel Çekme Hakları, SDR (Net Yük.) 0 0 0
4. Rezerv Varlıklar 2.524 -3.819 -7.815
IV - NET HATA VE NOKSAN 862 -3.873 -6.200