Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), haziran ayında bir önceki aya göre 3,2 puan artışla 112,4 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haziran ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.

Buna göre, haziranda RKGE, bir önceki aya kıyasla 3,2 puan artarak 112,4 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, genel gidişat, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı endeksi artış yönünde, gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 4,0 puan artarak 108,8 puan seviyesinde gerçekleşti.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği gözlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya göre zayıflayarak devam etti.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentilerin zayıfladığı, ihracat sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği görüldü. Gelecek üç aydaki istihdam ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamalarına ilişkin artış yönlü beklentilerin de güçlendiği gözlendi.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıflayarak devam ettiği görüldü. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de zayıfladığı gözlendi. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 10,5 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 19,1'e yükselirken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 73,2'ye, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 7,7'ye geriledi.

TCMB Reel Kesim Güven Endeksi verilerinin alt kalemleri itibarıyla değerleri şöyle:​​​

  2017 Ocak 2017 Şubat

2017

Mart

2017 Nisan

2017

Mayıs

2017

Haziran

Reel Kesim Güven Endeksi

97,1 105,9 108,9 111,2 109,2 112,4
Toplam sipariş miktarı (Mevcut durum) 84,8 92,1 92,7 97,2 98,2 99,1
Mamul mal stok miktarı (Mevcut durum) 94,4 100,6 100,4 95,0 94,0 98,6
Üretim hacmi (Gelecek 3 ay) 104,3 124,7 129,5 125,2 116,9 116,6
Toplam istihdam (Gelecek 3 ay) 107,9 112,5 120,9 113,8 114,5 114,9
Toplam sipariş miktarı (Son 3 ay) 98,3 89,9 98,5 117,6 124,8 130,2
İhracat sipariş miktarı (Gelecek 3 ay) 111,8 128,3 125,4 129,3 109,6 116,3
Sabit sermaye yatırım harcaması 101,6 105,1 108,7

110,5

111,0 112,2
Genel gidişat 73,8 93,9 95,3 101,3 104,8

111,4

AA