Advertisement

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 3 kuruluşa faaliyet izni verdi.

BDDK, CEO Ödeme Hizmetleri AŞ'ye ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verdi.

BDDK'nın Resmi Gazetede yayımlanan izin kararına ilişkin açıklamada şunlar kaydedildi:

"CEO Ödeme Hizmetleri AŞ'ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 14'üncü maddesinin birinci fıkrası ile 15'inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine, anılan kanunun 15'inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasına karar verilmiştir."

BDDK, Hızlıpara Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'ye elektronik para ihraç etmek üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verdi.

BDDK'nın Resmi Gazetede yayımlanan izin kararına ilişkin açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hızlıpara Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 15'inci maddesinin birinci fıkrası, 18'inci maddesinin ikinci fıkrası ve 19'uncu maddesi çerçevesinde elektronik para ihraç etmek üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine, anılan kanunun 15'inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde iş bu kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasına karar verilmiştir."

BDDK ayrıca, Çözen Varlık Yönetim AŞ'ye faaliyet izni verdi.

BDDK'nın Resmi Gazetede yayımlanan izin kararına ilişkin açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kurulun 23.12.2016 tarih ve 7154 sayılı Kararı ile kuruluşuna izin verilen Çözen Varlık Yönetim AŞ'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143'üncü maddesi ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin (4) ve (6) numaralı fıkraları çerçevesinde faaliyet izni verilmesine, anılan yönetmeliğin 6'ncı maddesinin (6) numaralı fıkrası uyarınca iş bu kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasına karar verilmiştir."

AA