Advertisement

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda, yılın birinci çeyreği itibarıyla 106 bin 838 kişi çalışıyor.

Hazine Müsteşarlığı, 2017 yılının birinci çeyreğine ilişkin KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam sayılarını açıkladı. 

Buna göre, KİT'ler ve özelleştirme programındaki kuruluşlarda toplam 106 bin 838 kişi çalışırken, bunların 97 bin 462'si Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 9 bin 376'sı ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor. 

Çalışanların 4 bin 104'ü memur, 44 bin 886'sı sözleşmeli, 52 bin 420'si kapsam içi işçi, 3 bin 608'i kapsam dışı işçi, bin 820'si ise geçici işçi statüsünde bulunuyor.

AA