Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Coca-Cola İçecek AŞ'nin konsolide satış hacmi, yılın ilk yarısında yüzde 4,1 artarak, 606 milyon ünite kasaya yükseldi.

Şirketin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasına göre, bu yılın ilk 6 ayına ait satış hacmi rakamları geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, konsolide satış hacmi 2017 yılının ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 3,5 artışla 373 milyon ünite kasa olurken, yılın ilk yarısında yüzde 4,1 artış göstererek 606 milyon ünite kasaya ulaştı.

Türkiye operasyonlarının toplam satış hacmindeki payı, 2017 yılının ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre önemli bir değişim göstermeyerek, yüzde 50 seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ikinci çeyreğinde, gazlı içecek kategorisinin satış hacmi, uluslararası operasyonlardaki büyümenin Türkiye'deki daralmayı telafi etmesiyle geçen yılın aynı dönemine göre yatay seyretti.

Su hariç gazsız içecek kategorisi, uluslararası operasyonlardaki güçlü büyümenin katkısıyla ikinci çeyrekte yüzde 5,5 hacim artışı gösterdi. Su kategorisi ise Türkiye operasyonlarındaki düşük satış hacmine bağlı olarak yüzde 4,7 geriledi. 2016'nın ilk yarısında toplam satış hacminin yüzde 71'ini oluşturan gazlı içecek kategorisi, bu yılın aynı döneminde hacmin yüzde 70'ini oluşturdu.

Türkiye operasyonu

Türkiye operasyonunun satış hacmi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,9 artışla 181 milyon ünite kasa olurken, yılın ilk yarısında buzlu çay ve çay kategorilerindeki büyümenin katkısıyla yüzde 2,8 artış göstererek, 300 milyon ünite kasa olarak gerçekleşti.

Şirket, Türkiye'de gelir artışına yönelik ticari uygulamalarıyla olumlu sonuçlar elde ediyor. İkinci çeyrekte, gazlı içecek kategorisinin satış hacmindeki daralmaya karşılık, satılan paket sayısı küçük paketlerdeki artışa bağlı olarak yüzde 3 artış gösterdi.

Gazlı içecek kategorisi, mart ayının sonunda yapılan fiyat artışı öncesinde, büyük paketlerdeki büyümeyle ilk çeyreği yüzde 7,1 artışla tamamladı. İkinci çeyrekte ise büyük paketlerin hacmindeki daralma ve dönemin büyük bölümünde ortalamanın altında kalan hava sıcaklığının etkisiyle yüzde 5 daraldı. Böylece, kategorinin satış hacmi yılın ilk yarısında yüzde 0,8 daralma kaydetti.

Gazsız içecekler kategorisinin satış hacmi yılın ikinci çeyreğinde buzlu çaydaki yüzde 18,7'lik büyümenin etkisiyle yüzde 2,8 artarken, su ve meyve suyu hacimleri geriledi.

Su kategorisindeki toplam kârlılığı arttırma stratejisine paralel olarak küçük paketlerin satış hacmi büyük paketlerin üzerinde performans gösterdi. Meyve suyu kategorisinin genelindeki daralmaya rağmen, bu kategoride yüksek kâr marjına sahip ürünler çift haneli büyüme kaydetti.

Gazsız içecekler kategorisinin hacmi, yılın ilk yarısında, su ve meyve suyu hacimlerindeki daralmaya bağlı olarak yüzde 5,1 geriledi. Diğer yandan çay kategorisi, yılın ikinci çeyreği ve ilk yarısında sırasıyla yüzde 52,3 ve yüzde 39,3 hacim artışı kaydetti. Kategorideki yüksek büyüme, önemli ölçüde önde gelen bir indirim marketleri zincirinde satışa başlanmasına bağlı olarak gerçekleşti.

Bu yılın ikinci çeyreği ve sonrasında, etkin iskonto yönetimi, güçlü fiyatlandırma ve paket dağılımının ünite kasa başına geliri olumlu etkilemesi bekleniyor. Ayrıca, 2016'nın ikinci yarısındaki düşük baz ve 2017'de turizm faaliyetlerinde görülen iyileşmenin, yılın ikinci yarısında satış hacimlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Uluslararası operasyonlar

Uluslararası operasyonların satış hacmi, yılın ikinci çeyreğinde Pakistan ve Orta Asya operasyonlarının katkısıyla yüzde 4,1 artış kaydederek, 191 milyon ünite kasa olurken, ilk yarıdaki satış hacmi yüzde 5,4 artışla 305 milyon ünite kasaya yükseldi.

Pakistan satış hacmi, yılın ilk çeyreğindeki yüzde 9,4 büyümenin ardından ikinci çeyrekte, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 28,1'lik büyümenin üzerine yüzde 3,7 artış kaydetti.

Elverişli makroekonomik ortam ve başarılı tüketici aktiviteleri, 2016'nın ilk yarısındaki yüzde 22,6 büyümenin ardından, 2017 yılının ilk yarısındaki yüzde 5,6'lık hacim artışına katkı sağladı. Coca-Cola markası, yılın ilk yarısında artan bulunurluk ve saha uygulamalarındaki iyileşmeyle birlikte yüzde 11,5 büyüme kaydetti. Pakistan'da iskonto yönetimi ve disiplinli üretim uygulamalarına odaklanarak sürdürülebilir gelir artışı hedefleniyor.

Orta Asya operasyonlarının satış hacmi, yılın ikinci çeyreği ve ilk yarısında sırasıyla yüzde 6,0 ve yüzde 6,6 artış kaydetti. Etkin tüketici promosyonları, güçlü pazar uygulamaları ve "Tek Marka Stratejisi"ne geçiş, büyümeye katkı sağlayan başlıca unsurlar oldu.

Şirketin bölgedeki en büyük pazarı Kazakistan, ikinci çeyrekte tüketici eğilimindeki iyileşmeye paralel olarak yüzde 16,6 hacim artışı kaydetti. Azerbaycan'da tüm kategorilerde büyüme kaydedilirken, satış hacmi 2016'nın ikinci çeyreğindeki düşük bazın da etkisiyle yüzde 21,8 yükseldi.

Orta Doğu operasyonlarının satış hacmi ise yılın ikinci çeyreği ve ilk yarısında sırasıyla yüzde 2,2 ve yüzde 2,9 artış kaydetti. Kuzey Irak'taki yüzde 16,6 büyüme Güney Irak'taki yüzde 5,9 daralmayı büyük ölçüde telafi ederken, Irak operasyonlarının toplam satış hacmi ikinci çeyrekte yüzde 2,2 büyüme gösterdi. Ürdün ise yılın ikinci çeyreğini yüzde 2,1 hacim artışıyla tamamladı.

AA