Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bir müjdeyi paylaşmak istediğini belirterek, “Eximbank’ın hayata geçireceği Global Data Temini Projesi, yani sigorta işlemleri için gerekli olan bilgilerin tek bir küresel veri kaynağından alınması ve sistem uyumlarının sağlanması vasıtasıyla sigorta faaliyetlerinde çok daha hızlı limit tesisi sağlanacak.” dedi.

Zeybekci, Türk Eximbank’ın altı aylık faaliyet sonuçları ve yıl sonu hedeflerine ilişkin düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, bu yılın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği, ihracat, ekonomi ve büyümede bir atılım yılı olduğunu belirtti.

Bunun istihdam, büyüme, ihracat rakamlarında görüldüğünü ifade eden Zeybekci, şunları kaydetti:

“İhracat rakamları haziran ayında Ramazan Bayramı sebebiyle artıda ama biraz düşük çıksa bile biliyoruz ki 2017 Temmuz ayı belki tarihi bir aylık rekorla gelecek. Bunların heyecanlarını yaşıyoruz. Bütün bu heyecanı yaşayan ihracatçılarımızın bu heyecanına destek verecek olan şey, finansmanın, bol, ucuz ve ulaşılabilir olması. Bunu sağlayacak tek ve en önemli kurum, ihracata verilen destek kredilerinde yüzde 40’ın üzerinde toplam ihracatımızın da yüzde 24’lerinde destek veren Eximbankımızı bu alanda desteklemek, cesaretlendirmek önemli. İlk 6 ayda yüzde 8,2’lik bir ihracat büyümesi elde ettik. Temmuz ayı ve yıl sonu itibarıyla ihracatta güzel sonuçlar alacağız. Türk Eximbank 30 yıldır ihracatçılarımıza hem uygun finansman araçları sunuyor, hem de onların finansal güvenliğini sağlıyor. Kredi/aktif oranında bankacılık sisteminin bir numarası olan Eximbank, kredi bakiyesi olarak Türkiye’nin en büyük 10. bankasıdır. İhracat alacak sigortası kuruluşları içerisinde de Türkiye’nin en büyüğüdür.”

- “Her 100 dolar ihracatın 24 dolarını Eximbank kredilendirmiş oldu”

Zeybekci, Eximbank’ın 2017 yılına, atılım dönemine yakışır bir giriş yaptığını anlatarak, verilen desteği ilk 6 ayda geçen yıla kıyasla yüzde 15 artırdığını, 2017 yılının ilk yarısında 10,1 milyar dolar kısa vadeli, 1,6 milyar dolar orta ve uzun vadeli olmak üzere toplam 11,7 milyar dolar tutarında kredi kullandırıldığını söyledi.

Yine aynı dönemde alacak sigortasıyla gerçekleştirilen ihracat tutarının ise 7 milyar dolar olduğunu aktaran Zeybekci, “Böylece toplam destek, yüzde 15 artarak 18,7 milyar dolara ulaştı. Bu rakamlar Eximbank’ın ilk 6 ayda Türkiye ihracatına destek oranını 1,1 puan artırmasını sağladı. Bu sayede de toplam ihracatın kredilendirme oranını da yüzde 24,2’ye çıkardığını gösteriyor. Başka bir ifadeyle her 100 dolar ihracatın 24 dolarını Eximbank kredilendirmiş oldu.” diye konuştu.

Zeybekci, Eximbank’ın haziran sonu itibarıyla kredi bakiyesinin yıllık yüzde 34 artışla son 4 yılın en yüksek artışını yakaladığını ve 66,1 milyar TL’ye yükseldiğini belirterek, “2016 ve 2017 yıllarındaki kurdaki oynamalar dikkate alındığında akla şu soru gelebilir; 'Yüzde 34 Türk lirası bazındaki artış dolar bazında ne yapıyor?' diye bu da yüzde 10’luk bir artış ediyor. Bu da son derece önemli. Toplamda da 18,8 milyar dolarlık bakiye demek. Bu rakam gösteriyor ki Eximbank ihracatçılarımız için risk almaya, elini taşın altına koymaya eskisinden çok daha istekli. Özellikle bankacılık sektörü kredilerindeki artış oranının yüzde 23 olduğunu göz önüne alırsak, Eximbank’ın kredi bakiyesinin yıllık yüzde 34’lük artışın ne kadar önemli olduğunu görürüz.” şeklinde konuştu.

Eximbank’ın sadece kredilerini artırmakla kalmadığını, kredilerin kompozisyonunu da değiştirmeye devam ettiğini vurgulayan Zeybekci, orta ve uzun vadeli kredilerin bilançodaki payını sadece bu yılın ilk 6 ayında 1,4 puan artırarak, yüzde 38,4 seviyesine çıkardığını bildirdi.

Zeybekci, alacak sigortasının da Türk Eximbank’ın sunduğu önemli ihracat finansman araçlarından biri olduğuna dikkati çekerek, “Sigortalanan sevkiyat tutarı 2017 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 7 milyar dolara yükseldi. Böylece ihracatçılarımızın daha fazla sevkiyatı güvence altına alındı. Eximbank’ın sunduğu bu imkandan faydalanmak için ödenecek prim oranının ortalama binde 3,3 gibi makul bir oran olduğunu hatırlatmak isterim.” değerlendirmesinde bulundu.

- “Alacak sigortası başvuruları ortalama 4 günde sonuçlandırılmış”

Zeybekci, Eximbank’ın ihracatçılara daha fazla destek sunmakla yetinmediğini, destek sunma işlevini daha hızlı gerçekleştirmeyi de başardığını aktararak, sözlerine şöyle devam etti:

“2017 yılı haziran ayı itibarıyla alacak sigortası başvuruları ortalama 4 günde sonuçlandırılmış. Her 100 başvurunun 85’i olumlu sonuçlanmış. Aynı zamanda ihracatçılarımız için yaklaşık 10 milyar dolarlık sigorta limiti tesis edilmiş. Ayrıca, bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak isterim. Eximbank’ın hayata geçireceği Global Data Temini Projesi, yani sigorta işlemleri için gerekli olan bilgilerin tek bir küresel veri kaynağından alınması ve sistem uyumlarının sağlanması, vasıtasıyla sigorta faaliyetlerinde çok daha hızlı limit tesisi sağlanacak.

Desteğin hem miktarı hem de niteliği bu yılın ilk 6 ayında kayda değer biçimde artış gösterdi. Bu artışın altında yatan en önemli faktör, Eximbank’ın ulaştığı ihracatçı portföyünün genişlemesidir. Müşteri odaklı dönüşümle birlikte Eximbank, daha evvel hiç müşteri portföyüne girmemiş firmalara ve bilhassa daha çok KOBİ’ye destek sunarak 2017 Haziran sonu itibarıyla firma sayısını ortalama yüzde 12,5 artırdı. Elbette bu rakam yeterli değildir. Eximbank daha yüksek rakamlara ulaşma yönündeki çalışmalarını sürdürecek. 70 bine yakın ihracatçının yanında Döviz kazandırıcı hizmetlerde faaliyet gösteren firmaları da dahil edince, Türkiye’de toplam 100 bine yakın ihracatçı potansiyeli bulunuyor. Eximbank’ın hedefi de tüm bu firmalara ulaşmaktır.”

Bakan Zeybekci, Türk Eximbank’ın finansman yelpazesindeki bir diğer önemli programın da uluslararası krediler olduğunu anımsatarak, “Bu programla ihracatçılar müşterilerine, yani alıcılarına, Eximbank vasıtasıyla finansman imkanı sunabiliyor. Bu alandaki faaliyetler Asya ve Afrika ağırlıklı bir yapıda. Bunun en önemli nedeni yakın geçmişe kadar Eximbank’ın kaynak maliyetleriyle gelişmiş ülkelerde rekabet edemiyor olmasıydı. Yaptığımız bir düzenlemeyle bu sorunun aşılmasını sağladık. Artık ihracatçılarımız, orta/uzun vadeli yatırım malı ihracatında, alıcılarına gelişmiş ülke Eximbanklarının sunduğu imkanları sunabiliyorlar. Böylece artık riski düşük, satın alma gücü yüksek ülkelere kullandırılacak alıcı kredilerinde rekabet gücü elde edilmiş oldu.” diye konuştu.

Uluslararası Krediler Programıyla birden fazla amaca hizmet edildiğine işaret eden Zeybekci, bu program ile Türkiye’deki proje üstlenicilerinin menfaat sağladığını, Türkiye’nin döviz kazancı arttığını, projenin yapıldığı ülkelerin dev eserler kazandığını kaydetti.

Zeybekci, halihazırda toplam proje tutarının 5 milyar doların üzerinde olan hastaneden demir yoluna, otelden baraj inşasına kadar geniş bir yelpazeden projelerin Türk Eximbank’ın gündeminde yer aldığını belirterek, “Örneğin bunlardan bir tanesi Türkmenistan’da yapılacak olan 1,9 milyar dolar tutarındaki proje bedeline sahip gübre fabrikası. Bir başka örnek de Pakistan’daki toplam 120 milyon dolar proje bedeline sahip iki adet baraj inşasıdır. Bizim hedefimiz dünyada Türk müteahhitlik sektörü 350 milyar dolarlık proje gerçekleştirmesiyle ikinci sırada hedefimiz birinci olmak.” dedi.

Uluslararası Ticaretin Finansmanı kapsamında makine ve sermaye malı ihracatının finanse edildiği işlemlerin de söz konusu olduğunu aktaran Zeybekci, şunları dile getirdi:

“Örneğin Türk Eximbank’ın sunduğu destek sayesinde Kenya’ya gerçekleştirilen makine ihracatı Türkiye’nin yüksek katma değerli ihracat artışına katkıda bulunur niteliktedir. Cibuti’ye jeotermal sondaj makine parkı ihracatı ve Azerbaycan’a haddehane ihracatının finansmanında da Türk Eximbank imzası var. Eximbank, önümüzdeki dönemde de benzer işlemlerle ihracatımızın yapısal dönüşümüne katkı sunmaya devam edecek. Eximbank, desteklerini artırarak sunmaya devam ederken, diğer yandan da yurt dışından fon temin ediyor. 2017 yılının ilk 6 ayında Eximbank 1,8 milyar dolar fon temin etti. Bu rakam, yabancı yatırımcıların hem Türk İhracatçısına hem de Türk Eximbank’a olan güvenlerini gösteriyor. Eximbank, Türkiye’nin yatırım desenini ihracat odaklı bir yapıya dönüştürmeye sunduğu katkısını orta uzun vadeli desteklere ağırlık vererek sürdürecek.”

- “İhracatçılar, rakipleriyle eşit şartlarda rekabet ederek satışlarını artırabilir hale geldi”

Zeybekci, Eximbank’ın ihracatı destekleme misyonunu daha etkin yerine getirebilmesi amacıyla yeniden yapılandırıldığını hatırlatarak, bu süreçte, banka teminat mektubu dışında teminatlarla da kredi verilmeye başlandığını kaydetti.

Mayıs ayı içinde Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) Portföy Garanti Sistemine dahil olan Eximbank’ın, bu kapsamda ihracatçı KOBİ’lere yönelik kredi kullandırmaya başladığını belirten Zeybekci, “Türk makine ihracatçılarının, alıcılarına rekabetçi koşullar taşıyan alıcı kredileriyle satış yapmalarının önündeki en önemli engel olan yüksek faiz farkı sorunu ortadan kaldırıldı. Bakanlığımızın desteğiyle 2017 başında uygulamaya koyulan, OECD üyesi ülkelerde verilebilecek en düşük faiz oranı olan Ticari Referans Faiz Oranını içeren Teşvikli Alıcı Kredisi programıyla Türk ihracatçıları, rakipleri ile eşit şartlarda rekabet ederek satışlarını artırabilir hale geldi, bu imkanı yoğun şekilde kullanacaklardır.” diye konuştu.

Zeybekci, sermaye malı ihracatı için gelişmiş ülke Eximbankları ile aynı faiz oranlarından finansman imkanı sağlanmasıyla, ihracatçıların rekabet gücüne destek olunduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çok riskli görülen bazı ülkeler, ki buna bazı Afrika ülkeleri diye biliriz, burada alıcılara yönelik yeni limitlerin daha büyük bir risk iştahıyla açılabilmesi için de adımlar atıldı. Bu kapsamda tasarlanan İhracat Kredi Sigortası Tazmin Desteğine Bakanlığımızın vereceği destek, alacak sigortası hizmetinin pazar çeşitliliğini artıracak. Diğer yandan alacak sigortasında orta ve uzun vadeli işlemlerin de hacminin artırılmasına destek sağlayacak Proje Bazlı İhracat Sigorta Desteği uygulaması yaygınlaştırılacak.

Ekonomi Bakanlığı olarak bizim öncülüğümüzde verilen yeni bir desteğe özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitlerimizin projelerinde kullanılmak üzere yerli olmak kaydıyla ihraç edilen ürünler için Eximbank’tan sevkiyat öncesinde kullanılan döviz cinsinden reeskont kredilerine Ekonomi Bakanlığı olarak faiz desteği veriyoruz. Buradaki uygulamamız sıfır faiz ile kredi imkanıdır. Son dönemde uluslararası kuruluşlar ile Eximbank arasındaki giderek artan iş birliği de dikkati çekmek istediğim bir başka konu. İtalya ve Belçika İhracat Destek Kuruluşları, Rus-Kırgız Kalkınma Fonu ve Asya Altyapı ve Yatırım Bankası ile imzalanan anlaşmalar çerçevesinde ihracatçılarımıza uluslararası pazarlarda farklı şekillerde destek verilmesinin önü açılıyor.”

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Eximbank'ın bu yılın sonunda toplam desteğini yüzde 21 artırarak 39,8 milyar dolara yükseltmeyi öngördüğünü belirterek, "Artık biz onu 39,8 değil de 40'ın üzerine çok rahat şekilde çıkarırız. Bir başka deyişle, 2017 sonunda her 100 dolarlık ihracatın 26 dolarının finansmanında Eximbank imzası olacak." dedi.

Zeybekci, Türk Eximbank'ın altı aylık faaliyet sonuçları ve yıl sonu hedeflerine ilişkin düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Eximbank'ın sunduğu hizmetleri doğrudan ihracatçılara ulaştırma amacıyla 2017 yılı içinde Adana, Bursa ve Denizli şubelerini açtığını anımsattı.

Yılın kalan kısmında açılacak ilave beş şube ile 2017 sonunda şube sayısının 11'e yükseleceği bilgisini veren Zeybekci, "Önümüzdeki dönemde ihracatta ilk 20 ilde ve ihracatçılarımızın yoğun olduğu Organize Sanayi Bölgeleri'nde irtibat noktaları açılacak. Bu çerçevede ilk uygulama Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ile gerçekleştirildi. Şunu da hatırlatmakta fayda var; temsilciliğinin olmadığı yerlerde de Eximbank'ın diğer ticari bankalar, faktöring ve leasing firmaları aracılığıyla ihracatın yüzde 100'üne ulaşmakla ilgili hiç bir sıkıntısı yok." dedi.

Zeybekci, Eximbank'ın ihracatçıların güncel ihtiyaçları doğrultusunda yeniliklerine hız verdiğini, örneğin müteahhit firmalar tarafından yurtdışında gerçekleştirilecek projelerin finansmanı için yurt içi veya yurt dışı bankalardan fon sağlanırsa, Türk Eximbank tarafından kredi borçlusu lehine ve fon sağlayan bankaya muhatap Garanti Mektubu düzenlenebileceğini kaydetti.

Eximbank'ın ihracatçıların alıcılarının finansmanında, işleme nakdi destek veren bankaya "alıcının riskine ilişkin sigorta hizmeti" de vereceğini aktaran Zeybekci, öte yandan emtia bazlı yani barter finansman desteği uygulamasıyla alıcı kredilerinin etkinliğinin artırılacağını dile getirdi.

Zeybekci, özellikle Afrika kıtasında ve benzer ülkelerde, ilgili kuruluşların katılımıyla emtia bazlı finansmana ilişkin çalışmalar başlatıldığının altını çizdi.

-"Kağıt ortamında manuel yapılan işlemlerin tümü ortadan kalkacak"

Ekonomi Bakanı Zeybekci, ihracat taahhütlerinin kapatılmasının elektronik ortamda yapılacağını belirterek, "Bugün kağıt ortamında manuel yapılan işlemlerin tümü ortadan kalkacak. Bu düzenlemenin birkaç ay içinde uygulamaya girmesini istiyoruz." dedi.

Global Data ile sigorta işlemleri için gerekli olan bilgilerin tek bir küresel veri kaynağından alınması ile sigorta faaliyetlerinde çok daha hızlı ve yerinde limit tesisi sağlanacağını aktaran Zeybekci, Yatırım/Politik Risk Sigortası Poliçesi ile hem müteahhitlerin, hem de yatırımcıların politik risklere karşı sigortalanmasının da söz konusu olacağını kaydetti.

Zeybekci, İslam Kalkınma Bankasının sigorta kuruluşu olan İslami Yatırım ve İhracat Kredi Sigortası Kurumu (ICIEC) ile işbirliği imkanlarının genişletileceğini ve bu kurumun sigorta imkanıyla en az 3 projenin finanse edileceğini dile getirdi.

Türk iş adamlarının yurt dışında üstlendiği projelerin finansmanında, projelerin nakit akışının teminat alınması yoluyla işlemlere başlanması için de hazırlıkların tamamlanacağını vurgulayan Zeybekci, sözlerine şöyle devam etti:

"İhracatçılarımızın alıcılarına daha yakın hizmet verilmesi için Türkiye Ticaret Merkezlerinde Eximbank'tan temsilciler de görev alacak. Bu kapsamda Türk Eximbank, Tahran'daki ticaret merkezine ilk temsilcisini gönderdi. Bilişim teknolojileri destekli olarak kurulacak olan çağrı merkezi ile ihracatçılarımızın sorunları artık çok daha kısa sürede çözülecek. Sağladığı finansman desteğinin ihracata oranını artırarak dünyada 1 numara olmak, Türk Eximbank'ın en önemli hedefidir. Bu yıl için konuşacak olursak, Eximbank yılın kalan 6 ayında ihracata toplam 21,3 milyar dolar destek vermeyi hedefliyor. Yılın ikinci yarısında atacağımız adımlar da bu hedefe yönelik olacak."

-"Bankanın bilançosundaki İslami bankacılık esaslarına uygun ürünlerin payının yüzde 10'un üzerine çıkarılması sağlanacak"

Nihat Zeybekci, Türk Eximbank'ın finansman desteğinin kompozisyonu üzerine de çalışmayı sürdüreceğini söyledi.

Bu çerçevede ihracatçılara sunulan orta vadeli destek miktarının bilanço içindeki payının yüzde 38'den yüzde 40'a çıkarılacağını belirten Zeybekci, aynı şekilde bankanın bilançosundaki İslami bankacılık esaslarına uygun ürünlerin payının yüzde 10'un üzerine çıkarılmasının da sağlanacağını dile getirdi.

Zeybekci, "İslami finansman imkanları ile kaynak çeşitliliği sağlanırken, banka tarihinde ilk defa sukuk yani İslami tahvil ihracı yapılacak. İslami enstrümanların kullanımıyla halihazırda yüzde 8 civarında olan 'katılım bankalarının Türk Eximbank'ın toplam ihracat kredi portföyü içindeki payının' sene sonunda yüzde 10'un üzerine çıkarılması sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Aktif yapısında orta-uzun vadenin payında görülen artışa paralel olarak fonlamada da vade uzatımı sağlanacağına dikkati çeken Zeybekci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu çerçevede Dünya Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ve İslam Kalkınma Bankası'ndan toplam 750 milyon dolar tutarında uzun vadeli kredi temin edilecek. Ayrıca yaz döneminde bir Çin bankasından 3 yıl vadeli ilave bir kaynak girişi olacak. Bununla beraber uluslararası piyasalardan 1 yıl vadeli 500 milyon avro sendikasyon kredisi sağlama çalışmaları devam ediyor. Ek olarak, Körfez ülkelerindeki bankalardan ilave kaynak temini hususunda önemli adımlar atıldı.

İngiltere, Fransa, Rusya ve Japonya olmak üzere 4 ülkenin İhracat Destek Kuruluşları ile ilave işbirliği anlaşmaları imzalanacak. Eximbank bu yıl Asya Eximbankları Forumunda ortak üye statüsünden 'tam üye' statüsüne geçecek. Bunun yanı sıra Foruma üye 11 ihracat kredi kuruluşu arasında karşılıklı kredi hatları tahsis edilmesine yönelik ortak kredi anlaşması imzalanacak.

Eximbank yıllar itibarıyla artan finansman desteğini hız kesmeden 2017 yılında daha da yükseltecek. Banka, bu yılın sonunda 25,4 milyar dolar nakdi kredi desteği, 14,4 milyar dolar da alacak sigortası desteği olmak üzere toplam desteğini yüzde 21 artırarak 39,8 milyar dolara yükseltmeyi öngörüyor. Artık biz onu 39,8 değil de 40'ın üzerine çok rahat şekilde çıkarırız. Bir başka deyişle, 2017 sonunda her 100 dolarlık ihracatın 26 dolarının finansmanında Eximbank imzası olacak. Bu da bizi dünyada bir numara olma hedefine biraz daha yaklaştırır. Eximbank olarak sunulan desteğin ihracata oranında halihazırda seçili ülkeler arasında ikinci sıradayız. Hedefimiz ise Güney Kore'yi geçerek ilk sıraya yükselmek. 2017 yılında sunacağımız desteklerin ihracata oranını yüzde 26'ya, 2018 yılında ise yüzde 28-30 bandına yükselterek bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz."

-"İhracatçılarımızın bazı bölgelere daha cesur girmelerini istiyoruz"

Ekonomi Bakanı Zeybekci, konuşmasından sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türk Eximbank'ın tarihinde ilk defa sukuk ihraç etmeyi değerlendirmesine ilişkin detayların sorulması üzerine Zeybekci, dünyada İslami finansmanın toplam finansman içindeki oranının her sene artarak büyüdüğünü, Eximbank'ın da buna uygun bir ortam yaratması, bu finansman dünyasıyla da bir şekilde bağlantı kurması ve oradaki imkanları kendine çekmesi gerektiğini söyledi.

Zeybekci, bunlardan birisinin de sukuk olduğunu belirterek, "Bu ihraç gerçekleştiğinde, Eximbank olarak bugüne kadar değerlendiremediğiniz bir alandan da finansman temin ediyorsunuz. Sukukta 5 yıl vadeli bir tahvil ihracı ile toplam 500 milyon dolar civarında bir kaynak imkanı bekleniyor. Diğer Çin tarafında da China Development Bank'tan 200 milyon dolar civarında bir imkan. Önümüzdeki dönemde Körfez ülkelerindeki kaynak ve imkanlarla da Eximbank'ın çok daha yakın bir şekilde temas edeceğini, buralardan uzun vadeli, ucuz imkanlar sağlayabileceğini tahmin ediyorum. Bununla ilgili görüşmelerimiz şu anda devam ediyor." diye konuştu.

Sigortalardaki ciddi artışın nereden kaynaklandığının, riskli bölgelere daha fazla ihracat yapılmaya başlanıp başlanmadığının sorulması üzerine Zeybekci, şunları kaydetti:

"Sigorta ihracatçı için son derece önemli. Yani gönderdiği bir ürünün fatura tutarının garanti altına alınması, sigortalanması direkt finansman demek aslında. Aslında söylediğiniz şey doğru bir tespit. Hükümet olarak biz, ihracatçılarımızın bazı bölgelere kontrollü bir şekilde daha cesur girmelerini ve daha cesur bir şekilde ihracat yapmalarını istiyoruz. Orada hükümet olarak Eximbank'a söylediğimiz şu; 'Bir bölge, bir ülke, bir müşteri toplam 50 liralık alacağını veya 50 liralık alımına sigorta veriyorsan, ona diyoruz ki, 100 liraya kadar ver. Bir şey olursa ben varım arkanda, zarar olursa ben varım' diye Eximbank'a bu anlamda hükümet olarak, Hazine olarak destek veriyoruz. Bu destekten dolayı artış var. Yani sigortalamanın da bu sebepten dolayı cesaretlenmesi, risk iştahını artırması söz konusu. Bundan da son derece memnunuz ve son derece iyi iş yaptığımızı tahmin ediyoruz. Biz yine kontrollü bir şekilde artırmaya, bu anlamda destek vermeye devam edeceğiz."

Zeybekci, yerli müteahhitlerin yabancılara yaptıkları satışların ihracat sayılmasına yönelik taleplerinin hatırlatılması ve Eximbank olarak, yurt dışına satış yapan yerli müteahhitlere kredi desteği ile ilgili herhangi bir çalışmalarının olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bunların ihracat sayılmasıyla ilgili olarak mantık olarak bir yaklaşımımız var. Bunu ihracat saydığımız andan itibaren de Maliye Bakanlığının buna karşı haklı çekinceleri var. Çünkü başka şeyleri hak elde etmeye başlayacaklar. Diğer taraftan yurtdışı satışları, yabancılara gayrimenkul satışlarının inşaat sektörü anlamında, konut sektörü anlamında desteklenmesi de isabetli bir düşünce. Tarih vermeyeyim ama bu konuyu çalışıyoruz."

-"Emtia bazlı ticaretin adımlarını bu yılın ikinci ayında atacağız"

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ise modern bankacılığın önceliklerinden birisi olduğunu söyledi.

Artık ihracatçılara doğrudan kredi verme ve sigorta yapmanın yanında, garanti veren bir banka olma hedeflerini bu yılın ikinci yarısında gerçekleştirmeyi planladıklarını aktaran Yıldırım, dünya ile ticarette, Afrika coğrafyası başta olmak üzere hem ihracatı artırmak hem de yurt dışı projeleri geliştirmek bakımından barter ticaretinin, yani emtia bazlı ticaretin adımlarını bu yılın ikinci ayında atacaklarını dile getirdi.

Yıldırım, fuarlara gidip kredi anlaşmalarını orada yapma hedefleri ile ilgili son gelişmelerin neler olduğuna ilişkin bir soru üzerine, daha önce 40 ayrı kaynaktan data aldıklarını anımsattı.

Artık 40'tan fazla kaynak yerine Global Data ile bütün dünyadan aynı anda ve hızlı bir şekilde limitler alabilecek hale geleceklerini ve fuarlara o zaman katılabilecekleri bilgisini veren Yıldırım, "Şu anda biz sadece oralarda bulunup ne yapabileceğimize bakıyoruz. Ama o işlemi sanıyorum eylül ayı gibi devreye sokabileceğiz." diye konuştu.

AA