Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Bakan Zeybekci "Almanya ve Türkiye, karşılıklı menfaatlerini en üst düzeye çıkarmak adına ikili ekonomik ve ticari temaslarını her zamanki ciddiyetle sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

Zeybekci'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

"Son günlerde maalesef Alman medyasında çıkan bazı haberler, gazetecilik ilkeleri ve ahlakıyla hiçbir şekilde örtüşmemekte, kadim köklere sahip Türk-Alman dostluğuyla en ufak bir şekilde bağdaşmamaktadır. Söz konusu haberler yalan haberlerdir ve bu yalan haberleri üretmekteki kasıt kamuoyunca sorgulanmalıdır. Şunu özellikle belirtmek isterim ki Türk Makamları tarafından, teröre destek veren firmalara ilişkin bir liste hiçbir zaman Alman Makamlarına iletilmemiştir.  

Bu mesnetsiz ve yalan haberlerin esas amacının; siyasi ve ticari düzlemde oldukça sağlam bir zemin üzerinde yer alan Türk-Alman ilişkilerini zedelemek olduğu aşikârdır. Bölgesinin refah ve kalkınmasına ciddi katkılar sunan iki ülkenin arasında suni bir kriz çıkarmaya çalışanlar; şunu çok iyi bilsinler ki, geçmişte olduğu gibi yarın da sükût-u hayale uğrayacaklar. Biz, ülkemizde üretim yapan, katma değer üreten ve istihdam yaratan dostlarımızın, dün yanında olduğumuz gibi yarın da daha güçlü bir şekilde yanında var olmaya devam edeceğiz.

Altını kalın bir şekilde çizerek ifade etmek isterim ki, ülkemizde yatırım yapan tüm yabancı girişimcileri bizden biri olarak kabul ediyor, bu ülkeye değer katan ekonomik aktörler olarak onları Türk firmaları ile eşit olarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bu art niyetli ve yalan iddialara verilecek en iyi cevap, Hükümetimizin yatırım ortamını iyileştirme yolunda 15 senedir uygulaya geldiği reformlara ve bu süre zarfında ülkemize giriş yapan 185 milyar doları aşkın doğrudan yatırıma işaret etmek olur.

Şu anda ülkemiz ile ciddi yatırım ilişkileri içerisinde olan Alman dostlarımız bulunmaktadır. Biz Alman dostlarımızın karşılaştığı sorunlara daima çözüm getirme, onların tabi olduğu iş yapma ortamını geliştirme ve karşılıklı menfaatlerimiz için en uygun kararları alma gayreti içerisinde olduk. Bu politikamızı bundan sonra da muhafaza edeceğiz. Son dönemlerde hangi karanlık amaca hizmet ettiği son derece sarih olan yalan haberler, bu yöndeki irademizi ve vizyonumuzu asla değiştiremez.

Almanya ve Türkiye, karşılıklı menfaatlerini en üst düzeye çıkarmak adına ikili ekonomik ve ticari temaslarını her zamanki ciddiyetle sürdürmektedir. Türkiye ile bir bakıma kader ortaklığı yapan, Türkiye’de katma değer üreten ve istihdam yaratan Alman dostlarımızı hiçbir zaman Türk firmalarından ve diğer yabancı yatırımcılarımızdan ayırmadık. Böylelikle, bir takım kısır, vizyonsuz ve art niyetli siyasi tartışmalar ve mesnetsiz haberlerle bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımların kaybına asla izin vermeyeceğimizi belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarız.”