Advertisement

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), internet sitesi üzerinden likidte hesaplamasında değişiklik öngören taslak yayınladı.

Söz konusu yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik taslağının metni şu şekilde:

MADDE 1- 21/3/2014 tarihli ve 28948 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik’e ekli Ek-1’de yer alan Konsolide Olmayan Likidite Karşılama Oranı Bildirim Cetveli bu Yönetmeliğe ekli Ek-A’daki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğe ekli Ek-2’de yer alan Konsolide Likidite Karşılama Oranı Bildirim Cetveli bu Yönetmeliğe ekli Ek-B’deki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.