Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), internet sitesi üzerinden likidte hesaplamasında değişiklik öngören taslak yayınladı.

Söz konusu yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik taslağının metni şu şekilde:

MADDE 1- 21/3/2014 tarihli ve 28948 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik’e ekli Ek-1’de yer alan Konsolide Olmayan Likidite Karşılama Oranı Bildirim Cetveli bu Yönetmeliğe ekli Ek-A’daki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğe ekli Ek-2’de yer alan Konsolide Likidite Karşılama Oranı Bildirim Cetveli bu Yönetmeliğe ekli Ek-B’deki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.