Advertisement

Hazine Ağustos - Ekim 2017 iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Bu plana göre;

Ağustos ayında toplam 6,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 8,7 milyar TL’lik iç borçlanma,

Eylül ayında toplam 7,5 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 10,9 milyar TL’lik iç borçlanma,

Ekim ayında ise toplam 13,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 19,7 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlandı.

Hazine, ağustosta 8,7 milyar lira, eylülde 10,9 milyar lira, ekimde 19,7 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Hazine Müsteşarlığının Ağustos-Ekim 2017 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisine göre, ağustosta 6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 8,7 milyar liralık, eylülde 7,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 10,9 milyar liralık, ekimde 13,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 19,7 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Ağustosta iç borçlanmanın 6,4 milyar lirası piyasadan, 1,5 milyar lirası kira sertifikası, 800 milyon lirası kamuya satışlardan, eylülde iç borçlanmanın 9,2 milyar lirası piyasadan, 1,7 milyar lirası kamuya satışlardan, ekimdeki iç borçlanmanın ise 16,4 milyar lirası piyasadan, 2,8 milyar lirası kamuya satışlardan, 500 milyon lirası da kira sertifikasından oluşacak.

Hazine, söz konusu dönemde dış borçlanmaya gitmeyecek. Bu dönemde 15 ihale ve 2 doğrudan satış gerçekleştirilecek.

Ağustosta 7,8 milyar lira, eylülde 12,4 milyar lira, ekimde 15,3 milyar olmak üzere söz konusu dönemde toplam 35,5 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemenin 8,4 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Öte yandan, nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli-garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren borçlanma dışı kaynakların da ağustosta eksi 900 milyon lira, eylülde 1,5 milyar lira, ekimde eksi 4,4 milyar lira olması öngörülüyor.

AA