Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Hazinenin yılın ikinci çeyreği itibarıyla vergi dışı normal gelirleri, 9 milyar 952 milyon 848,6 bin lira hesaplandı.

Hazine Müsteşarlığı, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT), kamu sermayeli bankalar ve GSM şirketlerinden elde edilen çeşitli vergi dışı gelirlere ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, 30 Haziran itibarıyla KİT'ler, Türk Telekom, PTT ve diğer iştiraklerden elde edilen temettü gelirleri 1 milyar 135 milyon 911,8 bin lira olarak hesaplandı.

KİT'lerden elde edilen hasılat payları 387 milyon 377 bin 60 lira, 406 sayılı kanun ve imtiyaz sözleşmeleri uyarınca yapılan Hazine payı ödemeleri 1 milyar 725 milyon 841,8 bin lira, diğer Hazine alacağına dönüşmüş kalemlerden yapılan tahsilat da 42 milyon 764,9 bin lira olarak belirlendi.

Böylece Hazinenin vergi dışı gelirleri yılın ikinci çeyreği itibarıyla 9 milyar 952 milyon 848,6 bin lira oldu.

AA