Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haziran 2017 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcuna ilişkin gelişmeler yayımlandı.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, geçen yılın sonuna göre uzun vadeli kredi borcu 8,7 milyar dolar artarak 210,9 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu ise (ticari krediler hariç) 2 milyar dolar artarak 16,3 milyar dolar oldu.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak bir önceki yılın sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 308 milyon dolar azaldı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 5,4 milyar dolar artışla 29,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 626 milyon dolar azaldı. Tahvil stoku da 132 milyon dolar azalışla 4,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 4 milyar dolar artarken, tahvil stoku 5,7 milyar dolar oldu.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, geçen yılın sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 693 milyon dolar artışla 11 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 681 milyon dolar artışla 2,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

- Borcun alacaklıya göre dağılımı

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak haziran sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yılın sonuna göre 89 milyon dolar artarak 147,5 milyar dolar oldu. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak da tahvil hariç özel alacaklılara olan borç bir önceki yılın sonuna göre 1,9 milyar dolar artarak 15,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 210,9 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,1i dolar, yüzde 33,8i avro, yüzde 4,3ü Türk lirası ve yüzde 1,8i ise diğer döviz cinslerinden, 16,3 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 49,1i dolar, yüzde 30u avro, yüze 20,7si Türk lirası ve yüzde 0,2si ise diğer döviz cinslerinden oluştu.

Sektör dağılımı incelendiğinde, haziran sonu itibarıyla 210,9 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 52,1inin finansal kuruluşların, yüzde 47,9unun ise finansal olmayan kuruluşların, aynı dönemde, 16,3 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 81,6sını finansal kuruluşların, yüzde 18,4ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu haziran sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri toplam 67,8 milyar dolar tutarında oldu.