Advertisement
GÜNCEL / SİYASET ABONE OL

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkanı Mehmet Cantekin, "İkinci KGF kurulması gündemde" dedi.

Cantekin, " Yeni kurulacak KGF ile ilgili talepleri otoritelere ilettik" şeklinde konuştu.

Bankacılık dışı finans sektörünün aktifleri 2017nin ilk yarısında yüzde 19,5 artışla 120 milyar TLye, net karlılığı ise yüzde 28,6 artışla 1 milyar 334 milyon TL’ye ulaştı.

Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerini temsil eden Finansal Kurumlar Birliği (FKB), 2017 yılının ilk 6 aylık dönemi itibarıyla her üç sektöre ait konsolide verilerini açıkladı. FKB verilerine göre, üç sektörün 2017nin ilk yarısında 2016nın aynı dönemine kıyasla, aktif toplamı yüzde 19,5 artışla 120 milyar TLye, işlem hacmi yüzde 18,4 artışla 91 milyar TL’ye, faaliyet konusu alacakları yüzde 20,1 artışla 109 milyar TL’ye yükselirken, öz kaynak büyüklüğü yüzde 18,1 artışla 17 milyar TL’ye, net karlılığı ise yüzde 28,6 artışla 1 milyar 334 milyon TL’ye ulaştı.

FKB Başkanı Mehmet Cantekin, FKB’nin 2017 yılı 6 aylık konsolide verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu basın toplantısındaki konuşmasında, Türkiye’de sağlanan istikrar ortamıyla birlikte ekonomide yaşanan güzel gelişmelerin meyvelerini tüm finans kesimi olarak toplamaya başladıklarını ifade etti.

Bankacılık dışı finans sektörü olarak 2017nin ilk 6 aylık dönemini başarılı bir şekilde geride bıraktıklarını belirten Cantekin, “Ülkemiz ekonomisinde bankacılık dışı finans sektörünün payının artırılması, finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi, alternatif finansman olanaklarının yaygınlaştırılması, temsil ettiği sektörlerin hak ve menfaatlerini koruyarak sağlıklı bir rekabet ortamı oluşturulması yönünde aktif bir rol üstlenen Birliğimiz, 4 yıllık bir sürede bankacılık dışı finans alanının güçlü bir temsilcisi konumuna geldi ve sektörlerimizin faaliyet alanlarının genişletmesine katkı sağladı. Edindiğimiz misyon gereği Türkiye’nin finans alternatiflerini çeşitlendirmek, finansta değişimin öncüsü olmak gibi hedeflerimiz var. Bankalara alternatif olmak yerine hep birlikte güçlü bir finans yapısı için bankacılık kesiminin yanında olmak, bir anlamda onların sırtındaki önemli yükü mümkün olduğunca paylaşmak istiyoruz. Bu anlayışla, finansman alanında üzerimize düşen görevi yerine getirmeyi ülkemize bir borç biliyoruz.” diye konuştu.

Cantekin, yapılanma süreci devam eden İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesinin fiziki bir mekandan çok, Türkiyeyi uluslararası sermaye ve yatırımcıya, finansal teknolojilere cazip kılacak yasal zeminin oluşmasına imkan sağlayacağını düşündüklerini ifade etti.
Cantekin, "FKB’nin üzerinde önemle durduğu adres paylaşım sisteminin bankacılık dışı finansa açılması, vergi ve zorunlu karşılıklar gibi aracılık maliyetlerinin düşürülmesi ve Kredi Garanti Fonu’ndan (KGF) bankacılık dışı finansal kuruluşların yararlanması konularının tartışıldığı bu dönemde, reel kesim ve KOBİ’lerimiz için finansmana erişimi kolaylaştıran ve alternatifleri çoğaltan bu gibi düzenlemelerin, İFM çalışmalarının da itici motivasyonuyla, kısa sürede sonuçlandırılacağına inancımızı koruyoruz." ifadesini kullandı.

Sektörün alacakları 47 milyarı aştı

Mehmet Cantekin FKB çatısı altında temsil edilen üç sektörün finansal performansına ilişkin olarak finansal kiralama sektörünün alacaklarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,1 artarak 47 milyar TL seviyesini aştığını bildirdi.

Öte yandan sektörün aktif büyüklüğünün son verilerle birlikte yüzde 23,6, öz kaynaklarının ise yüzde 13,2 büyüdüğünü aktaran Cantekin, "Faktoring sektörüne baktığımızda, 2017’nin 6 aylık performansında işlem hacmi 69,2 milyar TL, alacakları ise 33 milyar TL seviyesini aştı. Sektörün aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,3’lük artışla 35 milyar TL, öz kaynakları ise yüzde 11,7 büyüme ile 5,3 milyar TL olarak gerçekleşti. 61 faktoring şirketi ile faaliyet gösteren sektör, her geçen gün genişleyen ve bugün sayıları 100 bini aşan müşterilerine hizmet veriyor." bilgilerini paylaştı. 

Cantekin, finansman sektörüne ilişkin ise bu yılın ilk yarı verilerinin geçen yılın aynı dönemine göre karşılaştırıldığında, sektörün büyüme ivmesinin devam ettiğini bildirdi. 

Sektörün işlem hacminin yılın ilk yarısında yüzde 16,1 büyümeyle 11 milyar TL’yi aştığını kaydeden Cantekin, aktif büyüklüğün 13,6’lık artışla 33 milyar TL, alacak büyüklüğünün ise 13,9luk artışla 28,8 milyar TL seviyesine eriştiğini aktardı.

Cantekin, "Yılın ilk 6 ayı itibarıyla FKB olarak temsil ettiğimiz bankacılık dışı finans kesiminin toplam finans sektörü içindeki payı, aktif büyüklüğüne göre yüzde 3,9, alacaklara göre yüzde 5,4 ve öz kaynaklara göre de yüzde 5e erişmiş durumda. Yine toplam işlem hacmimizin GSMH içindeki payı da yaklaşık yüzde 7,1’ler seviyesinde." dedi.

Cantekin, şunları kaydetti:

"Tüm bu veriler ışığında Birliğimizin genel performansını değerlendirecek olursak; öncelikle her üç sektörümüzün de başta KOBİ’lerimiz olmak üzere reel ekonomimize sundukları katkıyı ülkemizin büyüme hedefleri doğrultusunda her geçen gün artırdıklarının altını özellikle çizmek isterim. 2016 yılında yaşadığımız olumsuz gelişmelere rağmen; ekonomimizin istikrarı, yabancı yatırımcının Türkiye’ye duyduğu güven ile birlikte bankacılık ve bankacılık dışı finans sistemimizin güçlü bir şekilde ayakta durduğunu görüyoruz ve bizler Türkiye’yi ekonomik olarak ileri seviyeye ulaştırmada da kararlıyız. Ancak şunun da altını çizmek istiyorum; Ülkemizdeki bankacılık dışı finans sektörünün ekonomideki payının artırılması, güçlendirilerek derinleştirilmesi ve KOBİ’lere gereken desteğin verilebilmesi, bizlerin yurt içi ve yurt dışı kaynaklara rekabet ve fırsat eşitliği içerisinde ulaşabilmemiz ile mümkündür. Bu sebeple; bugüne kadar yapılan düzenlemeler yatırım ortamının iyileştirilmesi açısından çok önemli olmakla birlikte, özellikle rekabet koşullarının iyileştirilmesi yönünde atılabilecek yeni adımlarla, yatırım ortamının iyileştirilmesine daha da fazla katkı sunulabileceğine inanıyorum." 

"Sektörde yıllık yüzde 20 büyüme bekliyorum"

FKB Başkanı Mehmet Cantekin, finans dışı sektör olarak finans sektöründeki paylarında yeni düzenlemeler bekleyip beklemediklerine ilişkin soruya, "Türkiyenin sağlıklı bir finans kesimine sahip olması için bankacılık dışı finansal kuruluşlarının payının artırılması gerekiyor. Bankacılık sisteminin kredi kullandırmasının sınırlı olduğu dönemde bankacılık dışı finans kurumlarının devreye girmesi çok büyük önem arz ediyor. Rekabet koşullarının iyileştirilmesi için aracılık maliyetlerinin düşürülmesi bizim için önemli. Yeni düzenlemelerde bizim önümüzü açacak, rekabet koşullarını iyileştirecek düzenlemelerin yer alması bizim için çok kritik." yanıtını verdi. 

KGF kredilerinden aldıkları payın artırılması gerektiğini vurgulayan Cantekin, Bakanlar Kurulu kararıyla bankacılık dışı finans sektörünün de KGF’den yararlanmalarının önünün açıldığını ancak KGFnin farklı yaklaşımı nedeniyle bankacılık dışı finans kurumlarının KGFden doğrudan faydalanamadığını ve yeni kurulacak KGF ile beklentilerimizin karşılanması ümidinde olduklarını ifade etti.

Cantekin, KFGnin ekonomiye etkisinin büyük olduğunu vurgulayarak, KGF kaynaklarının büyük oranda doğru kullanıldığını ifade etti.

FKB üyesi şirketlerin bankalar aracılığıyla KGFden kredi kullandığı düşünüldüğünde KGFnin sektörün büyümesinde de etkisi olduğunu belirten Cantekin, "Bakanlar Kurulu kararı çerçevesinde daha geniş kredi kullanma imkanımız olsaydı, büyüme oranlarımızda 10 puan artış yaratılacağını söyleyebilirim." dedi.

Cantekin, "Sektörde ciddi bir canlılık var. Beklediğimiz bazı düzenlemelerin hayata geçirilmesi bizim için çok kritik. 2017 yılının tamamı için de çok iyimseriz, yüzde 20ler seviyesinde büyüme oranını yakalamayı bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.