Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Alt İşverenlik Yönetmeliği'nin 13 maddesindeki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, 27 Ağustos 2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Alt İşverenlik Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle asıl işveren-alt işveren ilişkisinin iş müfettişlerince incelenmesi sonucunda muvazaanın tespitine ilişkin gerekçeli müfettiş raporu bölge müdürlüğü yerine Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce işverenlere tebliğ edilecek.

İşverenler, tebliğ süresinden itibaren yetkili iş mahkemesine 6 gün yerine 30 gün içinde itiraz edebilecek.

İtiraz üzerine görülecek dava basit yargılama usulüne göre 4 ay içinde sonuçlandırılacak. Mahkemece verilen kararın temyizi halinde Yargıtay 6 ay içinde kesin olarak karar verecek.

Kamu idarelerince bu raporlara karşı yetkili iş mahkemelerine itiraz edilmesi ve mahkeme kararlarına karşı diğer kanun yollarına başvurulması zorunlu olacak.

Rapora 30 iş günü içinde itiraz edilmemiş veya mahkeme muvazaalı işlemin tespitini onamış ise tescil işlemi iptal edilecek ve alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçileri sayılacak.

AA